Reflex24 – Mesačník Pohronia a Poiplia


Vydáva: REflex24 – Pohronie a Poiplie – Garam – és Ipoly mente,
Mládežnícka 873/30, 93601 Šahy, IČO: 52961206

Zodpovedný redaktor: Kapusník Csaba, kapusnik@reflex24.sk | press@reflex24.sk

Evidenčné číslo: EV 87/23/SWP

Aktualizované: 13.3.2023