Reflex24 – Mesačník Pohronia a Poiplia

Vydáva: REflex24 – Pohronie a Poiplie – Garam – és Ipoly mente,
Mládežnícka 873/30, 93601 Šahy, IČO: 52961206

Zodpovedný redaktor: Kapusník Csaba, kapusnik@reflex24.sk | press@reflex24.sk

Autori: Morva Mátyás, Gábor Szaller, Miskei Ferenc, Mácsadi István, Ábel Gábor

Preklad: Bolgár Katalin, Méri Tamás

Grafické spracovanie, zalomenie: CreAD SK s.r.o.

EV 5866/19