2021.09.30.

Projekt Zelené súpravy sa končí

Spolupráca Verejnoprospešného združenia Mária Út a Obec Plášťovce v projekte SKHU/WETA/1901/4.1/229, Zelený inovatívny chytrák - Spoločné prírodné hodnoty, sa skončila…

2021.10.11.

Zelený inovatívny chytrák – Spoločné prírodné hodnoty

Prvý spoločný projekt Interreg medzi Verejnoprospešným združením Mária Út a Obec Plášťovce bol ukončený koncom októbra 2020. Spoločná práca…

2022.10.07.

Obec Demandice sa v posledných rokoch viditeľne rozvíja

Obec Demandice, trinásta najväčšia obec Levického okresu, prešla v poslednom desaťročí viacerými významnými zmenami. Vo voľbách dňa 29.…

2022.10.06.

Kedy bude konečne riešené zásobovanie obyvateľstva Dolného Pohronia a Poiplia pitnou vodou?

„Ako môže existovať v 21. storočí v Európskej únii taká situácia, že celý región je ešte stále bez…

2022.09.21.

Tibor Csenger: Nový impulz pre náš kraj!

"Kvalitná infraštruktúra do značnej miery podmieňuje celkovú kvalitu nášho života. Cesty a efektívna verejná doprava sú nevyhnutné k…

2022.09.08.

Želiezovce vs. Šahy: Zdroje Európskej únie na váhe

Kohézna politika Európskej únie je financovaná z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).  Pod názvom EŠIF sa rozumie…