2021.03.01.

RE-NEWAL: Vytvorenie zdieľaných služieb v dolnom Poiplí

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť v regióne dolného Poiplia zdieľané služby, ktoré poskytnú nákladovo efektívne a ekonomicky vhodné riešenia…

2020.04.06.

RE-START: Akčný plán na zvýšenie zamestnanosti v regióne dolného Poiplia

V dolnom Poiplí sa rozbehol štvorročný cezhraničný akčný plán, s ktorým Európske zoskupenie územnej spolupráce PONTIBUS s ručením…