Inzercia

Najväčšou obeťou epidémie koronavírusu sa stala istota. Kvôli  nepretržite platným bezpečnostným opatreniam v každom sektore prevláda neistota a opatrnosť.  Samozrejme nie je to inak ani v prípade prác a investícií samosprávy Nitrianskej župy, no napriek tomu Tibor Csenger podpredseda samosprávy Nitrianskeho kraja sa domnieva, že projekty napredujú v správnom tempe, investície naplánované na rok 2021 budú zrealizované. O týchto výsledkoch ako aj o plánoch do budúcnosti sme sa rozprávali s politikom regionálneho rozvoja.  

foto: Reflex24

Cesty

Pred 4 rokmi, na začiatku cyklu sme zostavili harmonogram projektov, ktoré sme chceli zrealizovať.  V súlade s harmonogramom sme si v roku 2021 vytýčili cieľ pokračovať a dokončiť už začaté práce. V prípade ciest to znamená, že sme dokončili úseky medzi obcami   Farná-Čaka, Malé Ludince-Šalov a Šahy-Veľké Turovce. To posledné znamená vlastne ukončenie celého úseku medzi Šahami a Plášťovcami.  Ďalej sme obnovili cesty medzi obcami Santovka-Domadice, Tehla-Veťký Ďur, Keť-Bíňa,  dokončili sme práce aj v intraviláne obcí Starý Tekov a Veľké Kozmálovce.

Všetky obnovy boli zrealizované  z vlastného rozpočtu kraja, zo balíka vo výške 7 mil. eur. Peniaze boli vyčlenené a určené práve na tento cieľ.  Pre okres Levice to znamenalo cca. 1,1 mil. eur, z ktorých sme obnovili  15 km ciest.    

Pre okres Levice to znamenalo cca. 1,1 mil. eur, z ktorých sme obnovili  15 km ciest.” (foto: facebook.com/Tibor Csenger)

Napriek  tomu, že neide o cestu, ktorá patrí do kompetencie kraja, som rád, že sa nám podarilo obnoviť aj úsek medzi Želiezovcami a Hronovcami, ktorý bol už dávno v demolátnom stave.  

Školy

Najväčší pokrok sme dosiahli vo veci obnovy telocvične Strednej odbornej školy techniky a služieb v Šahách. Boli vymenené okná, interiér bol úplne obnovený a začala sa tepelná izolácia strechy a budovy.  Stavebné práce by mali byť ukončené v prvej polovici r. 2022. Ďalej vďaka projektu EU Interreg sa zmodernizovali aj kovoobrábacie a zváračské odborné dielne školy.

Na budove šahanského gymnázia prebiehali väčšie obnovy minulý rok (výmena okien, modernizácia sociálnych miestností atď.). V levickej Strednej odbornej škole poľnohospodárskej a  v SOŠ technickej v Tlmačoch vďakla  zdrojom EÚ  (IROP) do odborných dielní bolo zakúpených niekoľko moderných zariadení a poľnohospodárskych strojov. 

Najväčší pokrok sme dosiahli vo veci obnovy telocvične Strednej odbornej školy techniky a služieb v Šahách.” (foto: SOŠTaS Šahy)

Dotácie

V našom okrese sme podporili kultúrne projekty 80 tis. eurami, športové projekty  74 tis. eurami a cestovný ruch 35 tis.  eurami.

Podporili sme celkovo 148 projektov.

Považovali sme za dôležité pomáhať v tomto sektore aj napriek epidemiolgickej situácii, hoci na väčšine miest kvôli koronavírusu neboli uverejnené žiadne výzvy.   

Regionálna rozvojová dotácia (LEADER)

Tri organizácie na rozvoj mikroregiónu : Dolnohronské rozvojové partnerstvo,  Rozvojové partnerstvo Ipeľ-Hont a Rozvojové partnerstvo Tekov-Hont  získali dotáciu vo výške 75 tis. eur, z čoho sa uskutočnili menšie investície v rámci rozvoja regiónu, ktoré sú však mimoriadne dôležité z hľadiska rozvoja obcí (vybudovanie verejných parkov, priestranstiev, oddychových zón, chodníkov a autobusových  zastávok atď.).

“Ďalej vďaka projektu EU Interreg sa zmodernizovali aj kovoobrábacie a zváračské odborné dielne školy.” (foto: SOŠTaS Šahy)

Podarili sa nám značné výsledky aj vďaka Fondu malých projektov (HU-SK Interreg cezhraničná spolupráca). Zrealizovalo sa mnoho významných projektov v rámci cezhraničnej maďarskej spolupráce.  Finančné zdroje zabezpečil Európsky rozvojový fond, práce zrealizovalo  Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh,  ktorého členom je aj Nitrianska  župa a mal som tú česť, že som bol delegovaný do Monitorovacieho výboru.  Cieľom projektu  je zvyšovať cezhraničnú spoluprácu jednotlivých inštitúcií a samospráv mikoregiónu. 

Vďaka projektu  sa v našom regióne uskutočnilo 11 projektov vo výške cca.   50 tis. €, takže môžeme konštatovať, že v regióne Pohronia a Poiplia  bolo využitých cca.  300 tis. €.   

S touto témou súvisí aj plánovací dokument, ktorý sme tento rok vypracovali na obdobie   2021-2027 a obsahuje plány na čerpanie zdrojov EÚ. Komplexný materiál bol zostavený koordináciou Nitrianskeho kraja v spolupráci s primátormi, samosprávami, mimovládnymi organizáciami, členmi podnikového sektoru  a predstaviteľmi rôznych firiem. 

Ďalej považujem za mimoriadne dôležitý krok, že sa nám zo zdrojov Nitrianskeho kraja podarilo vyhotoviť a umiestniť tabule na cca. 80 km-ovom úseku cyklistickej trasy od Štúrova až po Želiezovce pozdĺž  Sikenice, ďalej smerom do obce Tlmače pozdĺž Hrona.  Okolo mesta Šahy sme vybudovali tzv. hontiansky obchvat, ktorý spája obce Dudince, Slatina, Horné Turovce, Vyškovce nad Ipľom a Semerovce na 45 km-vom úseku.   Zatiaľ môžeme hovoriť iba o orientačných tabuľach, ale stratégia kraja obsahuje aj rozvoj a modernizáciu siete cyklotrás v tomto regióne.    Dúfam, že v blízkej budúcnosti sa začne s výstavbou jednotlivých úsekov aj v našom kraji. 

Most cez Ipeľ medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd (foto: facebook.com/Tibor Csenger)

Budúcnosť

Horeuvedené skutočnosti jasne znázorňujú plány na rozvoj regiónu na 5-ročný cyklus. Tento rok sme sa snažili splniť všetko, čo sa dalo.  Viem, že v politike je zvykom dať veľké sľuby aj vtedy, keď na ich realizáciu vidíme iba malú šancu. 

Ja nepatrím medzi týchto politikov.   Politike sa venujem už dlhší čas, preto sľubujem iba to, čo je splniteľné.  

Takýto postoj mi možno zaručuje iba menej popularity než tým, ktorí sľubujú hviezdy z neba, ale dôveryhodnosť politika vyplýva hlavne z jeho výsledkov, z konkrétnych  skutkov, zo splnených sľubov.   Tak si predstavujem aj náš rok 2022.   

Pridám komentár
Čítajte viac

Prihláste sa na odber nášho newsletteraa my vám pošleme najaktuálnejší REflex magazín

Zaregistrujte sa na odber newsletteru

Prosím čakajte...

Ďakujeme za registráciu!

Šahy Slovensko
Najčítanejšie