Inzercia

zdroj: Občianske združenie Mikulčan, Oros Cafe

Pred pár týždňami sme Vás už informovali o tom, aké problémy spôsobuje v meste Želiezovce chýbajúca časť kanalizácie. Kanalizačná sieť pokrýva mesto iba sčasti, väčšina ulíc nie je na ňu napojená. Preto značná časť obyvateľov sa musí o odvoz odpadovej vody postarať sama, čo aj finančne zaťažuje tieto domácnosti. Vybudovanie chýbajúcej kanalizácie je však veľká investícia, ktorú z rozpočtu mesta nie je možné financovať. Vedenie mesta už dlho pracuje na tom, aby na tento cieľ boli získané finančné zdroje. Boli vypracované tri projekty, no ani jeden z nich neuspel. Tak sa  jednotlivé ulice dali do práce samy.  Mesto naposledy žiadalo o financie od Ministerstva ochrany životného prostredia v roku 2016, ale projekt nepodporili, v odvôvodnení uviedli, že rámec podpory bol nedostatočný, preto želiezovský projekt síce vyhral, ale dostal sa na rezervný zoznam. 

V júni roku 2020 Tibor Csenger, želiezovský podpredseda Nitrianskej župy a autor tohto príspevku (Ákos Csonka) nastolili tento problém novému ministrovi ochrany životného prostredia Jánovi Budajovi, aj primátor mesta Ondrej Juhász sa postaral o to, aby na túto tému nikto nezabudol. Minister vtedy prisľúbil preskúmanie predchádzajúcich projektov, pretože existovalo podozrenie, že predchádzajúce rozhodnutia sa prijímali skôr na politickom ako na profesionálnom základe.

„V auguste roku 2020 nás informovali o tom,  že našu predchádzajúcu  žiadosť čoskoro preskúmajú, preto sme im museli predložiť skoro celú projektovú dokumentáciu. Samozrejme sme im vyhoveli a zároveň sme  preukázali aj svoju schopnosť poskytovať spolufinancovanie. Následne nás informovali o zmene predchádzajúceho rozhodnutia a o schválení  nenávratnej finančnej pomoci”

– informoval nás o okolnostiach Ondrej Juhász, primátor mesta.

zdroj: levice.sk

V rámci projektu mesto Želiezovce  získalo podporu na komplexné vybudovanie kanalizačnej siete, vodovodov a čistiarne odpadovej vody vo výške 7.612.442,29 eur, vrátane mestských častí  Svodov a Mikula. Výška  spolufinancovania zo strany mesta  je 400.654,86 €, takže celkový rozpočet projektu je viac ako 8 mil. eur (8.013.097,15).

„Veľmi sa na to tešíme, veď tento problém nám spôsoboval starosti a malo to vplyv aj na naše ďalšie plány, napr. na obnovu  cestnej siete. Zdá sa, že  tento projekt otvorí cestu aj pred našími ďalšími plánmi a môžeme pokračovať v rozvoji nášho mesta. Počítame s tým, že stavebné práce začneme po Veľkej noci, okolo  mája a výstavba kanalizácie bude trvať cca. 18 mesiacov”

– dodal prvý človek nášho mesta.  

„Vopred žiadame našich občanov o trpezlivosť kvôli nepríjemnostiam spôsobeným stavebnými prácami. Takáto veľká investícia si vžaduje veľa práce, prevoz pôdy a stavebného materiálu, ale majme na pamäti náš cieľ. Aj to je dôležité, aby po vybudovaní kanalizácie sa na ňu napojilo čim viac domácností, veď iba vtedy to bude mať zmysel.  Rozvoj niekedy spôsobuje aj nepríjemnosti, ale ak to vydržíme, naše mesto bude viac obývateľné a príjemnejšie pre nás všetkých” – ukončil náš primátor.

Značky:, ,

Pridám komentár
Čítajte viac

Prihláste sa na odber nášho newsletteraa my vám pošleme najaktuálnejší REflex magazín

Zaregistrujte sa na odber newsletteru

Prosím čakajte...

Ďakujeme za registráciu!

Šahy Slovensko
Najčítanejšie