Gymnázium J. A. Komenského – Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce aj v budúcom školskom roku otvára dve triedy: jednu s vjs a jednu s vjm!

Súdržný kolektív, odborný prístup, zaujímavé programy a dobrá nálada. Takto by sme mohli charakterizovať Gymnázium J. A. Komenského v Želiezovciach, ktoré svoje brány otvorilo pred 65 rokmi. Svojim žiakom zaručuje osvojovanie si základných vedomostí, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa v živote. Žiakov našej školy učia kvalifikovaní pedagógovia. Kvalitný výchovno-vzdelávací proces dopĺňajú projektory, interaktívne tabule. Hodiny chémie, fyziky, informatiky a biológie sa realizujú v moderne zariadených učebniach, nerušené používanie optického internetu zabezpečuje bezdrôtové pripojenie na Internet prostredníctvom WiFi-siete, ktorá je funkčná v celom areáli školy. 

Naše možnosti a kompetencie rozširujeme aj v oblasti aplikovanej biológie, robotiky a obchodnej angličtiny (Business English),  virtuálnej reality, histórie a práce s 3D tlačiarňou, vďaka dvom veľkým EU projektom.

Vyučovacie hodiny a mimoškolské aktivity sa týkajú širokého spektra záujmov našich žiakov. Popri záujmových útvaroch z jednotlivých predmetov (matematika, fyzika, chémia) sa naši žiaci osobne rozhodujú pre konkrétny útvar, ktorý chcú navštevovať, veď učitelia im vždy ponúkajú také krúžky, o ktoré majú záujem.  V priestoroch školy máme vybudované centrum voľného času s nasledovným vybavením: stolný tenis, vzdušný hokej, stolný futbal, šípky.

Maturanti našej školy s vedomosťami a zručnosťami nadobudnutými na našej škole sa presadili aj na slovenských a zahraničných univerzitách. Medzi absolventov našej školy patria známe a výnimočné osobnosti kultúrneho, vedeckého, politického a spoločenského života.

Namiesto reklamnej kampane odporúčame Váženému Čitateľovi do pozornosti webové stránky školy: www.comgim.sk, www.facebook.com/comgim.sk, www.facebook.com/komgym.sk, kde môžete nahliadnuť za kulisy a môžete byť svedkami našich každodenných životných udalostí.   

Katarína Cserbová, riaditeľka

Značky:,

Pridám komentár
Čítajte viac

Prihláste sa na odber nášho newsletteraa my vám pošleme najaktuálnejší REflex magazín

Zaregistrujte sa na odber newsletteru

Prosím čakajte...

Ďakujeme za registráciu!

Šahy Slovensko
Najčítanejšie