Inzercia

Želiezovské Občianske združenie Sacher a maďarský Výskumný ústav pre národnú stratégiu predtsavili svoj spoločný projekt na online tlačovej besede.  Názov projektu je Gastrokultúrne miesta národného dedičstva v rámci cieľov VÚNS a OZS (krátko: GASTROKULTURA), a získal podporu vďaka  Fondu malých projektov Spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko  (SKHU/WETA/1901/4.1/205).

Projekt sa zrealizuje s podporou Európskej únie v spolufinancovaní z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Na tlačovej besede  Márk Kepka, predseda OZ Sacher a projektový manažér Norbert Kotasz  predstavili projekt želiezovskej partnerskej organizácie, z maďarskej strany informoval tlač András Ugrai.  V úvode tlačovej besedy prehovoril aj Tibor Csenger, podpredseda Nitrianskej župy, ktorý ako člen Monitoringovej komisie privítal prácu partnerských organizácií a predstavil úlohy, ciele a princípy fungovania Fondu malých projektov. Politik poukázal na to, že podobné projekty prispievajú k rozvoju pohraničných oblastí a je dôležitým aspektom aj to, že vytvárajú také trvalé hodnoty, ktoré budú prínosom pre náš región a umožnia nám z nich profitovať aj v budúcnosti. 

„Cieľom projektu a zároveň aj našou misiou je to,  aby sme prispievali k cezhraničnému šíreniu  poznatkov a filozófie zachovania našich tradícií.   Návratom do minulosti a do sveta ľudových tradícií pozbierame miesta, suroviny a výrobky, ktoré s tým súvisia. Naším ďalším cieľom je prezentácia výrobkov vyrobených miestnymi podnikateľmi na základe miestnych tradícií, ako aj prezentácia  gastrokultúrnych miest, pomôcť tým vytváraniu turistických atrakcií a vybudovaniu ich siete. Naším ďalším cieľom je aj objavenie miestnych potenciálov a tradícií, objavenie a prezentácia hodnôt,  zvýšenie konkurencieschopnosti v Pohroní,  v želiezovskom regióne a v susedských oblastiach Maďarska. Cieľom Občianskeho združenia Sacher je  organizovanie kultúrnych, umeleckých, historických, turistických a spločenských podujatí, prednášok, spomienkových programov, oživovanie a pestovanie ľudových tradícií.   Našou prioritou je pestovanie intelektuálneho dedičstva Sacherovcov, jeho šírenie a dôkladné preskúmanie,” 

prezradil  Márk Kepka, ktorý okrem projektu predstavil aj činnosť  občianskeho združenia. 

Tibor Csenger (foto: Ákos Csonka)

„OZ Sacher vzniklo na jar roku 2016 z dôvodu, že Franz Sacher, autor svetoznámej Sacherovej torty strávil v našom meste od roku 1843 dva roky v službách Esterházyovcov.  Tu sa narodil jeho syn Eduard, zakladateľ elegantného Hotela Sacher vo Viedni.  Pokračujúc nadnárodnostné kultúrne tradície Monarchie sme si za svoj cieľ vytýčili pestovanie a šírenie  historických a kultúrnych hodnôt mnohonárodnostných Želiezoviec.  Našou úlohou je aj podpora spoločenského a kultúrneho života nášho mesta, posilnenie želiezovského lokalpatriotizmu, šírenie dobrého mena mesta doma i aj v zahraničí. Medzi našimi prioritami stojí aj rekonštrukcia Sacherovho domu nachádzajúceho sa v susedstve parku Esterházyovcov, aby mohol byť zapojený do kultúrneho života,”

prezradil nám učiteľ histórie želiezovského Gymnázia Comenius.

„Ako výsledok projektu bude zostavená aj štúdia, ktorá zhrnie známe gastrokultúrne tradície a cukrárenské výrobky želiezovského regiónu a pohraničných maďarských oblastí. Na druhej strane predstaví aj gastrokultúrne miesta,” 

– dodal  Norbert Kotasz . Táto publikácia bude zverejnená na portáli OZ i aj VÚNS, ale vychádza aj v tlačenej podobe.

„Projekt sprevádzajú aj odborné podujatia, ktoré sa sústredia na prípravu výrobkov, na ochutnávku. Projekt bude slúžiť ako katalizátor, aby sme tému ďalej rozvíjali. Samozrejme v budúcnosti sme otvorení na ďalšie projekty.”

Potom nás informoval András Ugrai o úlohe VÚNS v tomto projekte: 

„Jedným zo strategických cieľov nášho inštitútu je rozvoj komunity a posilnenie spoločenskej zodpovednosti v Karpatskej kotline. Našou prioritou je vybudovanie a posilňovanie maďarských vzťahov v Karpatskej kotline, v tomto smere koordinujeme mnoho projektov.   Napríklad obnovenie pestovania priemyselného konope, alebo spolupráca zvaná Herbaland, ktorá oslovila pestovateľov byliniek. Preto sa môžeme pýšiť rozsiahlymi kontaktmi v oblasti kultúry, histórie, školstva i aj umenia, ktoré radi zverejníme. Momentálne priebežne zrealizujeme niekoľko medzinárodných projektov v rámci EU , ale aj mimo nej, ktoré efektívne slúžia na zjednotenie národa. Dôležitou štáciou týchto cieľov je aj dnešný projekt, ktorý sa zrealizuje v pohraničnej oblasti, ale je to projekt cezhraničný. ”

Značky:, , ,

Pridám komentár
Čítajte viac
2021.10.25.

Peter Szőllősy: Otvorený list poslancom mesta Šahy

Vážená pani poslankyňa, vážený páni poslanci Dovoľte mi, aby som sa Vám v mene Združenia podnikateľov mesta Šahy prihovoril…

Prihláste sa na odber nášho newsletteraa my vám pošleme najaktuálnejší REflex magazín

Zaregistrujte sa na odber newsletteru

Prosím čakajte...

Ďakujeme za registráciu!

Šahy Slovensko
Najčítanejšie