Želiezovské Občianske združenie Sacher a maďarský Výskumný ústav pre národnú stratégiu predtsavili svoj spoločný projekt na online tlačovej besede.  Názov projektu je Gastrokultúrne miesta národného dedičstva v rámci cieľov VÚNS a OZS (krátko: GASTROKULTURA), a získal podporu vďaka  Fondu malých projektov Spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko  (SKHU/WETA/1901/4.1/205).

Projekt sa zrealizuje s podporou Európskej únie v spolufinancovaní z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Na tlačovej besede  Márk Kepka, predseda OZ Sacher a projektový manažér Norbert Kotasz  predstavili projekt želiezovskej partnerskej organizácie, z maďarskej strany informoval tlač András Ugrai.  V úvode tlačovej besedy prehovoril aj Tibor Csenger, podpredseda Nitrianskej župy, ktorý ako člen Monitoringovej komisie privítal prácu partnerských organizácií a predstavil úlohy, ciele a princípy fungovania Fondu malých projektov. Politik poukázal na to, že podobné projekty prispievajú k rozvoju pohraničných oblastí a je dôležitým aspektom aj to, že vytvárajú také trvalé hodnoty, ktoré budú prínosom pre náš región a umožnia nám z nich profitovať aj v budúcnosti. 

„Cieľom projektu a zároveň aj našou misiou je to,  aby sme prispievali k cezhraničnému šíreniu  poznatkov a filozófie zachovania našich tradícií.   Návratom do minulosti a do sveta ľudových tradícií pozbierame miesta, suroviny a výrobky, ktoré s tým súvisia. Naším ďalším cieľom je prezentácia výrobkov vyrobených miestnymi podnikateľmi na základe miestnych tradícií, ako aj prezentácia  gastrokultúrnych miest, pomôcť tým vytváraniu turistických atrakcií a vybudovaniu ich siete. Naším ďalším cieľom je aj objavenie miestnych potenciálov a tradícií, objavenie a prezentácia hodnôt,  zvýšenie konkurencieschopnosti v Pohroní,  v želiezovskom regióne a v susedských oblastiach Maďarska. Cieľom Občianskeho združenia Sacher je  organizovanie kultúrnych, umeleckých, historických, turistických a spločenských podujatí, prednášok, spomienkových programov, oživovanie a pestovanie ľudových tradícií.   Našou prioritou je pestovanie intelektuálneho dedičstva Sacherovcov, jeho šírenie a dôkladné preskúmanie,” 

prezradil  Márk Kepka, ktorý okrem projektu predstavil aj činnosť  občianskeho združenia. 

Tibor Csenger (foto: Ákos Csonka)

„OZ Sacher vzniklo na jar roku 2016 z dôvodu, že Franz Sacher, autor svetoznámej Sacherovej torty strávil v našom meste od roku 1843 dva roky v službách Esterházyovcov.  Tu sa narodil jeho syn Eduard, zakladateľ elegantného Hotela Sacher vo Viedni.  Pokračujúc nadnárodnostné kultúrne tradície Monarchie sme si za svoj cieľ vytýčili pestovanie a šírenie  historických a kultúrnych hodnôt mnohonárodnostných Želiezoviec.  Našou úlohou je aj podpora spoločenského a kultúrneho života nášho mesta, posilnenie želiezovského lokalpatriotizmu, šírenie dobrého mena mesta doma i aj v zahraničí. Medzi našimi prioritami stojí aj rekonštrukcia Sacherovho domu nachádzajúceho sa v susedstve parku Esterházyovcov, aby mohol byť zapojený do kultúrneho života,”

prezradil nám učiteľ histórie želiezovského Gymnázia Comenius.

„Ako výsledok projektu bude zostavená aj štúdia, ktorá zhrnie známe gastrokultúrne tradície a cukrárenské výrobky želiezovského regiónu a pohraničných maďarských oblastí. Na druhej strane predstaví aj gastrokultúrne miesta,” 

– dodal  Norbert Kotasz . Táto publikácia bude zverejnená na portáli OZ i aj VÚNS, ale vychádza aj v tlačenej podobe.

„Projekt sprevádzajú aj odborné podujatia, ktoré sa sústredia na prípravu výrobkov, na ochutnávku. Projekt bude slúžiť ako katalizátor, aby sme tému ďalej rozvíjali. Samozrejme v budúcnosti sme otvorení na ďalšie projekty.”

Potom nás informoval András Ugrai o úlohe VÚNS v tomto projekte: 

„Jedným zo strategických cieľov nášho inštitútu je rozvoj komunity a posilnenie spoločenskej zodpovednosti v Karpatskej kotline. Našou prioritou je vybudovanie a posilňovanie maďarských vzťahov v Karpatskej kotline, v tomto smere koordinujeme mnoho projektov.   Napríklad obnovenie pestovania priemyselného konope, alebo spolupráca zvaná Herbaland, ktorá oslovila pestovateľov byliniek. Preto sa môžeme pýšiť rozsiahlymi kontaktmi v oblasti kultúry, histórie, školstva i aj umenia, ktoré radi zverejníme. Momentálne priebežne zrealizujeme niekoľko medzinárodných projektov v rámci EU , ale aj mimo nej, ktoré efektívne slúžia na zjednotenie národa. Dôležitou štáciou týchto cieľov je aj dnešný projekt, ktorý sa zrealizuje v pohraničnej oblasti, ale je to projekt cezhraničný. ”

Značky:, , ,

Pridám komentár
Čítajte viac
2024.07.11.

Bude Nitrianska župa ďalej napredovať?

V roku 2022 získala Aliancia mimoriadne silný mandát od voličov v župnom zastupiteľstve v okrese Levice, keď získala…

Prihláste sa na odber nášho newsletteraa my vám pošleme najaktuálnejší REflex magazín

Zaregistrujte sa na odber newsletteru

Prosím čakajte...

Ďakujeme za registráciu!

Šahy Slovensko
Najčítanejšie