Inzercia

Naučiť sa cudzí jazyk je najlepšia investícia, veď ak ovládame jazyky, môžeme si získať nových priateľov, spoznať nové kultúry, no a zároveň máme lepšie možnosti aj na trhu práce. Niektorí ľudia opätovne skúsia naučiť sa cudzí jazyk, iní zase dajú sa do poznávania neznámeho, úplne nového jazyka. Na internete a v odbornej literatúre nájdeme kopu dobrých rád, ale nie je ľahké nájsť si vhodný spôsob, ktorý nám plne vyhovuje. Naši respondenti sa zaoberajú výučbou cudzích jazykov už niekoľko rokov, sú to pedagogičky, ktoré samy ovládajú niekoľko jazykov. Prezradia nám svoje motivácie, metódy resp. nám dajú užitočné rady, ako sa naučiť efektívne cudzí jazyk. 

Andrea Batár, vyučujúca jazykovej školy Prima v Leviciach

Ovládam štyri jazyky – z toho tri jazyky (maďarský, anglický a slovenský) používam aktívne, štvrtý jazyk, ruský, momentálne nepoužívam v každodennej komunikácii.

Vyučujem anglický jazyk v jednej jazykovej škole v Leviciach – momentálne mám 9 tried, vyučujem deti od 2. ročníka až po 9. roč. Podľa mňa lektor cudzích jazykov pri výbere metód by mal brať do úvahy požiadavky školy i aj študentov. Dobrý učiteľ cudzích jazykov ovláda jazyk na vysokej úrovni, no a ak je to možné, pozná aj danú kultúru.  Nestačí, ak človek daný jazyk ovláda, musí to vedieť žiakom aj odovzdať.  Aby som ich vedela naučiť gramatiku, vedieť komunikovať, aj ja musím vidieť súvislosti a podľa toho vybrať dané metódy.   Je veľmi dôležité aj to, aby sme mali rovnaký postoj ku všetkým žiakom, aby sme v rovnakej miere nadväzovali kontakt s každým z nich, aby sme spoznali, kto je v čom dobrý, a tak využiť možnosti hravosti a autentickosti. 

Využívam rôzne metódy, iné sú metódy výučby slovnej zásoby a gramatiky. Je veľký rozdiel v preberaní novej slovnej zásoby a v jej upevňovaní. Musíme dbať o to, aké sú jednotlivé skupiny, metódy prispôsobujem k ich požiadavkam. Pri výbere metódy môžu byť rozdiely aj medzi 8 a 10-ročnými deťmi.   Nie je isté, že tá istá jazyková hra sa bude páčiť rovnako deťom z rôznych vekových kategórií.  Momentálne mám tri skupiny, ktoré na začiatku boli na rovnakej úrovni, a podľa mojich skúseností niektoré vybrané aktivity môžem aplikovať v prípade jednej skupiny, no pre druhú skupinu už musím vymyslieť niečo iné. 

Mne značne pomohlo, že počas vysokoškolských štúdií som už vyučovala doma, individuálne.  Videla som, že to, čo je v knihách napísané  (teória), nemusí platiťa fungovať v reálnom živote. V tom mi pomohli aj hodiny metodiky na univerzite, keď sme vyučovali našich spolužiakov a potom sme danú hodinu dopodrobna rozoberali. 

V prípade anglického jazyka ma motivovalo hlavne to, že ide o svetový jazyk, a môžem cestovať kamkoľvek, moja dovolenka bude bezstarostná, lebo sa tam dohovorím.  Ale každý jazyk je užitočný, veď môžeš sledovať svoj obľúbený seriál alebo čítať obľúbený román v originálnom jazyku.  Vždy je to lepšie, ako čitať v preklade, či pozerať dabing. Mne pomáha aj to, že každý deň čítam v angličtine, alebo pozerám filmy/seriály.  Dnes si človek nájde prácu ľahšie či už doma alebo v zahraničí, ak ovláda cudzí jazyk.

To závisí od jedinca, že koľko času venuje denne/týždenne na cudzie jazyky.  Niekomu stačí  1 hodina týždenne, inému je málo aj 5 hodín týždenne.   To je hlavné, aby metóda, ktorú sme si vybrala, nám urobila radosť.  Ak by som mala určiť nejaký limit, tak si myslím, že denne pol hodina už môže byť užitočná.   Ja som začala týždenne s 2-3 hodinami   – okrem výučby angličtiny v škole. Momentálne je to už oveľa viac. Ako učiteľka počas karantény som si preštudovala mnoho internetových stránok, lebo príprava na online hodiny bola náročnejšia.  Tým, ktorí by sa chceli učiť hravým spôsobom, odporúčam stránky bamboozle.com,   jeopardylabs.com, worldwarnet.com alebo teachthis.com, kde nájdú mnoho jazykových hier.  Aj ja ich používam, moji študenti ich majú radi. 

Ak sa niekto chce učiť autodidaktickým spôsobom, odporúčam mu aplikácie Pimsleur, Lingvist a Tandem, môžu komunikovať v anglickom jazyku s ľuďmi, pre ktorých je to materinský jazyk. Veď človek sa naučí cudzí jazyk iba takto.

Judita Mészárosová Hroncová, Abischool and computers, Šahy

Od roku 2003 som lektorkou, ako aj majiteľkou jazykovej školy  ABIschool and computers v Šahách. K cudzím jazykom mám blízky vzťah, už od útleho veku. Nakoľko, od detstva rozprávam plynule aj po maďarsky a mojim materinským jazykom je slovenčina.

Anglickému jazyku som sa hlbšie začala venovať počas 2 rokov pôsobenia v Anglicku. Za dva roky som stihla zložiť Cambridgeské skúšky na úrovni B1, B2 a nakoniec C1. Nebola to ľahká cesta. K úspechu za tak krátku dobu mi pomohla každodenná konverzácia v anglickom jazyku.

K nemeckému jazyku som sa dostala, už počas štúdia na Gymnáziu. Zdokonaľovala som sa na súkromných hodinách u pani Katinky, ktorej nesmierne ďakujem za všetko čo ma naučila. Krátko som pracovala v Nemecku a Rakúsku. Približne jeden rok som žila vo Švajčiarsku, kde som sa v nemčine dokázala plne zdokonaliť. Dnes aktívne prekladám a tlmočím nemecké texty.

Výučba v mojej jazykovej škole je zameraná pre všetky vekové kategórie detí vo veku od 3 rokov, až po seniorov 65+. Taktiež, som mala možnosť vyučovať zamestnancov miestnych firiem ako napr. TRANSPETROL a.s, Fragicslov a.r.o., Zamperla a.r.o., Pigagro s.r.o.

Od roku 2011 je moja jazyková škola registrovaná, ako prípravné centrum cambridgeských skúšok priamo s Cambridge Assessment v Anglicku.

Výučba angličtiny je v mojej jazykovej škole smerovaná, k príprave na cambridgeské skúšky. Prečo?

Študent sa učí angličtinu aktívnych spôsobom, následne ju dokáže plne využiť v reálnom živote. To, že sa týmto spôsobom dokáže pripraviť na jazykovú skúšku je len plusom. Ak študent dosiahne vedomosti v cudzom jazyku na určitú úroveň, potom sa nasledujúce 2 mesiace hlbšie pripravuje na špecifickú skúšku napr. u deti je to  – Starters a Movers a u tínedžerov – A2 základná úroveň, B2 stredne pokročilá úroveň a C1 pokročilá úroveň.

Na hodinách sa snažíme rozvíjať všetky jazykové zručnosti: rozprávanie, čítanie s porozumením, počúvanie, písanie.

Ak by som mala definovať prototyp úspešného jazykového lektor? Myslím si, že by mal byť plne flexibilný, motivovaný a zbehlý v novinkách vo výučbe jazykov. Aby následne dokázal študentov na hodinách zaujať a motivovať. Dôležité je, aby jeho úroveň cudzieho jazyka vždy prevyšovala, úroveň jeho študentov. Preto je nesmierne dôležité venovať sa samoštúdiu a udržiavaní úrovne cudzieho jazyka. Sama sa snažím venovať samoštúdiu prostredníctvom rôznych webminárov a seminárov napr. od vydavateľstiev Macmillan a Cambridge. Najvyššiu zásluhu na úspechoch študentov prikladám k ich neustálemu motivovaniu sa v učení cudzieho jazyka, ako som už vyššie spomenula.

Každý učiteľ má svoje metódy vo výučbe. Ja sa snažím byť na hodine flexibilná, hlavne sa prispôsobiť študentovi a jeho vedomostiam. Každý z nás má aj dobré a zlé dni. Študentov treba hlavne pochváliť, pri chybách nekarhať a radšej zvoliť vysvetlenie.

Rada pre začínajúceho študenta: Jazyky sa naučíš iba tak, ak vidíš svoj cieľ. Ak ten cieľ dosiahneš, nezabudni, že bez precvičovania získané vedomosti strácaš. V dnešnej dobe jazyk môžeš precvičovať napr. pozeraním filmov a videí v cudzom jazyku, čítaním blogov, online komunikáciou, atď …

Internet je plný možností precvičovania anglického jazyka. Kahoot, Wordwall, British Council, Cambridge English Assessment sú internetové stránky, na ktorých nájdeš zaujímavé cvičenia. Ak máš radšej aplikácie v mobile odporúčam ako napr. Lyrics Traning, Quizlet, Learn Match.

Je už iba na tebe, ktorý spôsob si vyberieš a koľko času budeš venovať učeniu cudzieho jazyka.

Aj 10 minút denne je úspechom. Ak máš čas a jazyky ťa bavia, určíte odporúčam hodiny s lektorom.

Noémi Petrezsil,  vyučujúca Gymnázia Juraja Szondyho v Šahách

Mojím materinským jazykom je maďarčina.  Osvojila som si aj slovenský, aj nemecký jazyk.  Momentálne vyučujem maďarský jazyk a literatúru a nemecký jazyk na Gymnáziu Juraja Szondyho v Šahách, medzi mojich žiakov patria mladí ľudia vo veku 15 – 19 rokov.   Som zástancom vyučovania cudzích jazykov na základe zážitkovosti a komunikácie, to odporúčam aj praktikantom, ktorí u nás absolvujú odbornú prax.   Podľa mňa ovládanie cudzieho jazyka vo veľkej miere uľahčuje človeku 21. storočia uplatniť sa v spoločnosti.  Preto odporúčam každému, aby sa začal učiť cudzie jazyky, a potom nech navštívi aj tie krajiny, v ktorých sa daný jazyk používa.   Podľa mojich skúseností  tí, ktorí daný jazyk ovládajú ako materinský jazyk, sa potešia, ak sa s nimi snažíme komunikovať v ich rodnom jazyku, a v každom prípade nám pomôžu, ak to potrebujeme. 

Značky:,

Pridám komentár
Čítajte viac

Prihláste sa na odber nášho newsletteraa my vám pošleme najaktuálnejší REflex magazín

Zaregistrujte sa na odber newsletteru

Prosím čakajte...

Ďakujeme za registráciu!

Šahy Slovensko
Najčítanejšie