Inzercia

Prvý polrok tohto roku bol pre všetkých, nielen zdravotníkov, ale aj pre pacientov a ich príbuzných, zaťažkávajúcou skúškou. Šíriaca sa epidémia koronavírusu COVID-19 preverila sily, trpezlivosť a pripravenosť všetkých rýchlo riešiť problémy, ktoré dovtedy nemocnice nepoznali a na novú realitu sa adaptovať. O tom, ako táto situácia ovplyvnila chod Nemocnice AGEL Levice a ako celkovo hodnotí prvý polrok 2020, sme sa porozprávali priamo s jej riaditeľom, MUDr. Jánom Belanským.

Nový riaditeľ levickej nemocnice Ján Belanský (vľavo). (foto: AGEL)

Ako by ste zhodnotili prvý polrok 2020 vo Vašej nemocnici?

Na úvod by som rád zdôraznil, že napriek turbulentnosti doby súvisiacej s pandémiou ochorenia  COVID -19, hodnotím prvý polrok  v našej Nemocnici AGEL Levice pozitívne. Našou najväčšou rozvojovou aktivitou je budovanie nového urgentného príjmu, čo si vyžiadalo reorganizáciu viacerých oddelení a presunov v rámci nemocnice. Dokončili sme rekonštrukciu nemocničnej lekárne a začali sme rekonštrukciu časti lôžok na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení na nadštandardné izby. 

Vďaka účelovej dotácii z Nitrianskeho samosprávneho kraja  pre náš Dom ošetrovateľskej starostlivosti sme mohli pristúpiť k vylepšeniu podmienok pre našich klientov. Investícia išla do výmeny okenných konštrukcií. Postupne sme vybavovali zdravotnícke pracoviská novou prístrojovou technikou.

Bol výnimočný kvôli pandémii koronavírusu. Čo bolo najväčšie negatívum, malo toto obdobie aj niečo pozitívne pre nemocnicu?

Za najväčšie negatívum považujem obmedzenie dostupnosti poskytovania plánovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré sa udialo z dôvodu  nevyhnutného obmedzenia vykonávania  všetkých vyšetrení a výkonov, ktoré mohli byť odložené na neskoršiu dobu.  Museli sme sa pripraviť na model nárastu počtu hospitalizovaných pacientov, ktorý  mohol v najhoršom prípade kopírovať vývoj v Taliansku, alebo v Španielsku. Našťastie, model šírenia ochorenia v SR sa vyvíjal podstatne lepšie aj vďaka tomu, že opatrenia vedúce k obmedzeniu sociálnych kontaktov sa zaviedli na Slovensku včas. 

Našou najväčšou rozvojovou aktivitou je budovanie nového urgentného príjmu, čo si vyžiadalo reorganizáciu viacerých oddelení a presunov v rámci nemocnice. (foto: Agel)

Ako pozitívum vnímam nadmieru dobrú spoluprácu všetkých našich zamestnancov. Realizácia všetkých organizačných opatrení, presunov zdravotníckej techniky, lôžok,  drobné stavebné úpravy a podobne  boli vykonané rýchlo  a  včas. Spolupráca v starostlivosti o pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 zo strany zdravotníckych pracovníkov bola príkladná.

Dovolím si tvrdiť,  že nás pandémia v rámci nemocnice stmelila. 

Zmenilo sa správanie pacientov za uvedené obdobie? Ak áno, v čom?

Určitým spôsobom áno. Na začiatku núdzového stavu sme registrovali  zníženie počtu  návštev ambulantných pacientov vrátane  urgentných pracovísk a ambulancií pohotovostnej služby. Tento fenomén útlmu  vydržal asi dva týždne, po ktorom sme registrovali postupný nárast počtu pacientov v závislosti s uvoľňovaním obmedzení  nariadených hlavným hygienikom SR.  Po skončení núdzového stavu sme registrovali aj nárast počtu plánovaných operačných výkonov a počtu hospitalizácií, ktorý trval až do prvej polovice júla. 

Čo je najsilnejšou devízou Vašej nemocnice?

Myslím si, že je to jej  obrovský potenciál pre rozvoj, ktorý ide ruka v ruke s novým vybavením, modernými technológiami a liečebnými metódami. Nemocnica má pomerne rozsiahlu škálu poskytovaných služieb, oddelení a ambulancií.

Našim cieľom je, aby sme systematicky zvyšovali ich kvalitu, aby sme sa stali prvou voľbou pre pacientov zo širokého spádu.

Značky:, ,

Pridám komentár
Čítajte viac

Prihláste sa na odber nášho newsletteraa my vám pošleme najaktuálnejší REflex magazín

Zaregistrujte sa na odber newsletteru

Prosím čakajte...

Ďakujeme za registráciu!

Šahy Slovensko
Najčítanejšie