Inzercia

Vážená pani poslankyňa, vážený páni poslanci

Dovoľte mi, aby som sa Vám v mene Združenia podnikateľov mesta Šahy prihovoril aj touto formou. Združenie podnikateľov mesta Šahy už dlhšiu dobu vedie rokovania ohľadom daňovej politiky vedenia nášho mesta, mesta v ktorom podnikáme, v ktorom zamestnávame ľudí a v ktorom zároveň žijeme.

Dane v našom meste boli zvýšené prijatím  VZN o miestnych daniach a poplatkoch číslo 4/2019. Vtedy sa pán primátor mesta Šahy ing. Štefan Gregor rozhodol zvýšiť dane v našom meste plošne o 75%! Pripravil návrh, predkladal ho, obhajoval ho a nakoniec našiel potrebný počet poslancov na schválenie zmeny VZN.  Jeho argumentácia spočívala v tom, že to bolo nutné na udržanie vyrovnaného rozpočtu na rok 2020.

Týmto enormným a neodôvodneným krokom zaťažil všetkých nás podnikateľov, ale aj naše rodiny a našich dôchodcov.

Spôsobil nepriaznivé prostredie na podnikanie v našom meste, čoho svetlým príkladom je odsunutie plánovanej investície zo strany firmy Furni Finish do iného regiónu. Len týmto krokom prišlo mesto o možnosť zamestnať niekoľko desiatok ľudí.

Közzétette: Peter Szotyi Szollosy – 2021. október 23., szombat

Čo však je omnoho horšie, je fakt, že takto isto sa môžu rozhodnúť aj ďalší investori a miesto na svoje podnikanie nájdu inde,

napr. v Štúrove, Želiezovciach, Krupine či vo Veľkom Krtíši, kde dane v priemere zaťažujú podnikateľov o 60% menej, ako u nás!

Hrozí tiež možné prehodnotenie pôsobenia  u nás už existujúcich firiem. Firma, ktorá sem prišla , tak isto môže aj odísť a nechať tu po sebe prázdne haly a kopu nezamestnaných.

Táto daňová politika pána primátora bytostne zasahuje aj do života malých podnikateľov v našom meste. Spravidla sa bavíme o tých, ktorí svoje podnikanie nemôžu zobrať inde, lebo sú viazaní na naše mesto či už tým, že tu žijú, alebo to vyžaduje ich profil podnikania. Takých tu máme niekoľko desiatok až stovák. To sú tí, ktorí tu podnikajú 20-30 rokov. Stále platili dane a podieľali sa na rozvoji mesta. Po rokoch sa aj im pán primátor poďakoval  takýmto spôsobom.

Tento stav naďalej trvá, a to napriek tomu, že nás v tomto období obmedzujú aj opatrenia vlády, ktorými reagujú na jednotlivé vlny pandémie Covid 19. Už  druhý rok upozorňujeme vedenie mesta na nepomer výberu daní v porovnaní s ostatnými mestami s podobným počtom obyvateľov alebo s mestami z nášho regiónu. Zo strany pána primátora sme sa dočkali akurát tak sľubov, a preto sme sa obrátili na Vás.

Postupne sme s Vami rokovali, až sme nakoniec boli pozvaní na pracovné stretnutie, kde sme prezentovali náš postoj a náš návrh. Veríme, že to je korektný postoj zo strany podnikateľov, nakoľko aj my sa chceme podieľať na rozvoji nášho mesta.

Očakávame rovnako korektný postoj zo strany vedenia mesta a od Vás, poslancov mestského zastupiteľstva, že nás podporíte a znížite naše daňové zaťaženie na nami požadovanú úroveň.

Čo sa týka ostatných daní, ktoré zaťažujú nás všetkých, tak tu asi je každému zrejmé, že

plošné zvyšovanie všetkých daní o 75% bol veľmi nesprávny krok.

V porovnaní s nami porovnateľnými mestami už vtedy, teda v roku 2019 sme platili vyššie dane, ako oni. Nové VZN spôsobilo  akurát to, že sme dosiahli taký rozdiel vo výške daní, ktorý sotva niekto dobehne. Sme presvedčení o tom, že aj tu vieme nájsť  kompromis a občania dostanú signál od Vás, že sa na Vás môžu spoľahnúť.

Pre naše podnikania je bytostne dôležité, aby z nášho mesta neodchádzali jeho obyvatelia, ale aby tu ostali žiť, využívali naše služby, chodili tu do práce. Toto nemôže byť ľahostajné ani vedeniu mesta a ani Vám poslancom. Preto apelujeme na Vás, aby sa plošne znížili dane aj pre obyvateľov nášho mesta.     

Dovoľte mi sem napísať môj pohľad aj na daň za psa.

V našom meste, keď máte psa v bytovom dome, zaplatíte za neho 52€!

To je tak vysoká daň, že ju nemá vyššiu ani jedno mesto v SR! Preto mnohí majitelia psov svojho miláčika nepriznajú, alebo na jeho chov udajú adresu rodinného domu, a tak znížia výšku platby. Mesto takýmto spôsobom prichádza o nemalé finančné prostriedky. Pritom mesto nemá o nič vyššie náklady s týmito psami v porovnaní s tými, ktoré žijú v rodinnom dome, ba práve naopak. Problémové veľkopočetné rodiny, ktoré majú nekontrolované množstvo psov, za ktoré neplatia dane vôbec, to zaťažuje mesto najviac! Tam by sa mesto malo zamerať a problém riešiť. Preto si myslím, že daň za psa chovaného v bytovom dome by mala byť rovnaká, ako daň za psa chovaného v rodinnom dome, alebo minimálne znížená na podobnú sumu.

S týmito sa na Vás obraciam, ako predseda Združenia podnikateľov mesta Šahy,  aj ako občan mesta Šahy.

Za Váš kladný postoj v mene podnikateľov  a v mene občanov nášho mesta Vám úprimne ďakujem

Peter Szőllősy

Pridám komentár
Čítajte viac

Prihláste sa na odber nášho newsletteraa my vám pošleme najaktuálnejší REflex magazín

Zaregistrujte sa na odber newsletteru

Prosím čakajte...

Ďakujeme za registráciu!

Šahy Slovensko
Najčítanejšie