Na frekventovaný breh Hronu naproti mestu Želiezovce je dnes deprimujúci pohľad.  Tento úsek je veľmi obľúbený aj medzi cyklistami,  takže biedne kostry bielych vyschnutých topoľov zarmútia veľké množstvo okolidúcich.   Podľa všeobecného názoru kalvária voľakedy malebného brehu Hronu bola spôsobená postavením vodnej elektrárne pri obci Mikula, no realita je oveľa zložitejšia.

(foto: Ákos Csonka)

Prvé  „znásilnenie” rieky sa totiž uskutočnilo už v 50-ych rokoch 20. storočia, keď prebiehala regulácia kľukatej rieky. 

Regulácia samozrejme bola opodstatnená, lebo takto zabezpečili ochranu proti povodniam, ale podľa niektorých názorov zbytočne a surovo zasahovali do prírody, proti povodniam by sa mohlo chrániť aj hrádzou.  Vyrovnaním a skrátením riečnych meandrov  sa prúd rieky značne zrýchlil, tým  sa zrýchlil aj prietok, čo spôsobilo zníženie hladiny.  Aby sa tomu zabránili, na niektorých úsekoch vybudovali umelé priehrady.   

(zdroj: mapire .eu)

V dôsledku regulácie sa v bývalom koryte vytvorili mŕtve ramená a mokrade, kde vďaka vysokej hladine podzemnej vody vzniklo ideálne prostredie pre vegetáciu. Na týchto úsekoch sa rozmnožili hlavne topole, ale  kvôli lužnej pôde  nezapustili hlboké korene.  Keď stavali vodnú elektráreň, priehradu pod súčasným mostom zbúrali, aby zabezpečili ideálny spád toku, ale to zapríčinilo drastické zníženie hladiny hlavne na najfrekventovanejšom úseku (vtedy objavili zvyšky mostu Ernestína, ktorý bol v r. 1944 vyhodený do vzduchu). Znižila sa aj hladina podzemnej vody (aj v okolitých studniach), preto plytko zakorenené stromy vyschli.   Túto hypotézu potvrdzuje aj aplikácia webovej stránky Mapire.eu, pomocou ktorej môžeme položiť poslednú mapu pred reguláciou (1941) na súčasnú mapu  Google Maps. Ako to vidno aj na priloženom obrázku, pekne sa vykresľuje koryto Hronu pred reguláciou, kde sa dnes zoskupujú topole. 

Hron pri obci Šarovce. (foto: Zoltán Csonthó)

Z niekoľkých negatívnych vplyvov postavenia vodnej elektrárne optický účinok priamo nezapríčinila elektráreň, ale odstránenie priehrady.  Podľa niektorých odborných  expertíz priehrada by nemala taký značný vplyv na výrobu elektrárne, ako s tým rátali,  preto by ju mohli obnoviť, a tým by sa hladina rieky vrátila aspoň na stav z roku 2015, ako to očakávajú aj obyvatelia. 

Túto situáciu sčasti môže vyriešiť aj plánovaná elektráreň pri Hronovciach, pretože aj na tom úseku postupne zvyšujú hladinu, a to môže mať pozitívny dopad aj na hladinu v Želiezovciach. 

Samozrejme to už vyschnutým stromom nepomôže, mali by ich čím skôr vyrúbať a nechať, aby  príroda urobila svoje a na brehu romantickej rieky sa rozmnožili hlboko zakorenené stromy.

Značky:, ,

Pridám komentár
Čítajte viac

Prihláste sa na odber nášho newsletteraa my vám pošleme najaktuálnejší REflex magazín

Zaregistrujte sa na odber newsletteru

Prosím čakajte...

Ďakujeme za registráciu!

Šahy Slovensko
Najčítanejšie