Už niekoľko rokov existuje v Želiezovciach problém kompletnej kanalizácie mesta. Síce  viac než 60% obyvateľstva je pokrytý vybudovanou kanalizáciou, pre zvyšných 40% tento nedostatok spôsobuje neustále nepríjemnosti a ťažkosti.  Súčasná kanalizácia bola vybudovaná zo štátnej dotácie vo viacerých etapách v novom tisícročí, no z rozpočtu sa nedalo zrealizovať pokrytie celého mesta.  Odvtedy sa datuje vlna nespokojnosti zo strany obyvateľov, ktorých sa problém týka. Ich nespokojnosť je oprávnená, veď občania, ktorí sú napojení na kanalizáciu,  platia za odvádzanie odpadovej vody cca. 2 eurá,  kým tým, ktorí platia za odvoz odpadovej vody zo žumpy, tento úkon stojí priemerne 40-60 eur.   V 21. storočí by sme sa už nemali zaoberať takou samozrejmosťou, ako kanalizácia.  Tento fakt vyplýva aj zo smernice Európskej únie, podľa ktorej do roku 2021 už všade má byť vybudovaný verejný vodovod i aj kanalizácia.   Slovensko je ešte ďaleko od vytýčeného cieľa a berúc do úvahy snahu a tempo dosiahnuť ho, tento stav potrvá ešte veľmi dlho.  

(foto: oroscafe.hu)

Je to však problém takého rozmeru, ktorý mesto Želiezovce nemôže vyriešiť samostatne.   Nech je už starosta ktokoľvek, nech je členom mestského zastupiteľstva ktokoľvek, bez štátnej dotácie a pomoci  európskych fondov mesto nemôže odstrániť tento nedostatok.   

„Už niekoľko rokov máme k dispozícii dopodrobna vypracovaný projektový plán i aj dokumentáciu. Všetko je schválené Ministerstvom životného protredia. Náš projekt víťazil, no na výsledok ešte musíme počkať.   Z dôvodu nedostatku zdrojov bol náš projekt tesne pod čiarou určujúcou rozpočet, ale zároveň sme pripravení  okamžite reagovať, ak sa naskytne príležitosť. Dúfame, že čoskoro sa objavia nové výzvy.  Ja osobne, ako aj vedenie mesta sme odhodlaní vyriešiť tento problém čím skôr. Bohužiaľ, to nezávisí iba od nás” 

– vyjadril sa o problematike Ondrej Juhász, primátor Želiezoviec.

Takže investícia vo výške takmer 8 miliónov opäť bola odložená na dobu neurčitú, ale obyvatelia mesta už strácajú trpezlivosť /právom/.   Hoci v tom čase na čele ministerstva stál László  Sólymos zo strany  Most-Híd. Nech už máme akúkoľvek vládu,  komplexnému, celoslovenskému odstráneniu problému by mali venovať dostatočnú pozornosť a dostatok financií.

(foto: Mikulčan Polgári Társulás)

Nový kabinet zvolený v marci ešte nezverejnil nové výzvy, ale Tibor Csenger / a autor tohto príspevku/ na júnovom stretnutí s premiérom  nastolil problém novému ministrovi ochrany životného prostredia, Jánovi Budajovi, ktorý im sľúbil, že sa bude problému venovať.   

Stretnutie bolo formálne, s pánom ministrom sme sa rozprávali na slávnostnej recepcii, mal k tejto otázke pozitívny postoj. Dúfam, že po sľuboch nasledujú aj skutky”

– prezradil nám Tibor Csenger, mestský poslanec a podpredseda NSK.

Dáva nám však nádej aj list Veroniky Remišovej, novovymenovanej ministerky regionálneho rozvoja, ktorý adresovala samosprávam, v ktorom ich vyzýva  na využitie nevyčerpaných kohéznych fondov EÚ na projekty, ktoré sú pripravené na realizáciu. Želiezovský projekt je presne taký. Riešenie pre nás môže znamenať aj záchranný úverový balík Európskej únie na zmiernenie hospodárskeho poklesu spôsobeného epidémiou. Týchto 40 miliárd eur môže zachrániť želiezovský projekt, ale aj iné nevyriešené problémy v regióne.

Zložitosť problému ešte znásobuje skutočnosť, že zatiaľ čo chýbajúca časť kanalizácie nebude vybudovaná, mestská správa by začala obnovu miestnej uličnej siete zbytočne, pretože veľká investícia do výstavby kanalizácie predpokladá demoláciu asfaltovej vozovky. Hoci by aj ulice mesta Želiezovce   potrebovali kompletnú obnovu, zatiaľ s tým musia počkať, kým sa nevyrieši predchádzajúci problém.  Dúfam, že už nemusíme dlho čakať.   

Značky:,

Pridám komentár
Čítajte viac

Prihláste sa na odber nášho newsletteraa my vám pošleme najaktuálnejší REflex magazín

Zaregistrujte sa na odber newsletteru

Prosím čakajte...

Ďakujeme za registráciu!

Šahy Slovensko
Najčítanejšie