Bohužiaľ mnoho ľudí pozná biedny osud želiezovského kaštieľa Esterházyovcov. Pompézna budova s bohatou minulosťou v posledných 30 rokoch nemala dobrodincov. Až do pádu komunistického režimu v budove fungovala materská škola, ktorú nemožno nazvať optimálnym využitím kaštieľa, ale každopádne nespôsobovala také škody, ako pokusy na jeho rekonštrukciu „ v novom svete”. 

(foto: Kristián Opavsky)

Už v  ’90-ych rokoch by bola potrebná rekonštrukcia, ktorú vtedajšie vedenie mesto aj začalo, ale stavebné práce znamenali skôr búranie ako obnovu, no a finančné zdroje sa čoskoro  minuli. Vymenili strešnú konštrukciu, aj okolo vchodu boli zaznamenané pozitívne zmeny, ale v ostatných častiach budovy vládli bojové podmienky, ostali iba prázdne múry.   Tento stav sa ustálil na 30 rokov, potom vedenie mesta sa pokúsilo dať procesu nový elán, aby sa konečne niečo pohlo vo veci kaštieľa. 

Okná kúpené za primátora Gejzu Nagya boli zabudované na prednej časti budovy, sčasti obnovili aj omietku na fasáde, v interiéri s metódou sadrokartónovou boli obnovené dve miestnosti ako kapsula, ďalej chodba, a v zadnej časti vybudovali sociálne miestnosti.

(zdroj: wikipedia)

Počas stavebných prác dbali o to, aby nenarušili konštrukciu budovy, pretože to by mal schváliť pamiatkový úrad, ktorý vydáva povolenia iba na profesionálnu rekonštrukciu, ktorá zmnohonásobí výdavky (podľa odhadov štvornásobí). Touto cesto, síce iba dočasne a nie vždy v súlade s predpismi, do kaštieľa sa vrátil život.

Zrealizovali sa kultúrne podujatia, stal sa centrom celoslovenského folklórneho festivalu a na nádvorí sa mohli uskutočniť sobáše.

Primátorovi Ondrejovi Juhászovi navrhol Norbert Kotasz, člen stavebnej komisie, že nájde zdroje, pomocou ktorých možno obnoviť kaštieľ a revitalizovať aj park, ponúkol sa, že pomôže aj vo vypracovaní projektu, ak je to potrebné, spolu so zahraničnými partnermi. Spoločne vypracovali koncepciu a mesto podalo projekt, ktorý podporovali aj mestskí poslanci. 

Ilustrácia.

Podľa plánov a posudkov náklady na komplexnú obnovu kaštieľa sa môžu priblížiť k 5 mil. eur. Samozrejme mesto Želiezovce  nemá ani nikdy nebude mať dostatočné financie z rozpočtu na krytie týchto nákladov, takže nádej môžu dať iba vonkajšie zdroje.  

„Máme hotovú koncepciu, na základe ktorej sme v uplynulom období podali 4 projekty.  Najprv sme podali projekt do Ministerstva kultúry, a napriek tomu, že sme dosiahli vysoký počet bodov, nezískali sme žiadnu podporu.  Priebežne s týmto projektom sme pátrali po zahraničných partneroch, ktorí by nám pomohli zrealizovať obnovu parku a kaštieľa. Prvú pozitívnu odozvu sme dostali z Nórska od  NOPA-y(Norsk forening for komponister og tekstforfattere). Spoločne sme podali projekt do Nórskeho fondu, celková suma je 775.733 eur, z toho na obnovu kašteiľa sme získali viac ako pol milióna eur na rekonštrukciu strešnej konštrukcie.  Zo 66 uchádzačov náš projekt sa umiestnil na 14. mieste. Uzavretie zmluvy a jej schválenie práve prebieha.  Druhú reakciu nám poslalo Maďarské národné múzeum, mesto Želiezovce spoločne s MNM podalo dva projekty na výzvu Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko.  Tieto projekty boli vypracované na obnovu severovýchodnej časti kaštieľa a na revitalizáciu parku.  Obidva projekty boli pozitívne hodnotené, ale kvôli vysokému počtu účastníkov a absencii finančných zdrojov podporovali iba rekonštrukciu kaštieľa.  Celková výška projektu je 1.492.947 eur, na obnovu kaštieľa možno využiť 420 tisíc eur (na ostrihomské Múzeum Bálinta Balassiho, ktoré patrí k MNM, získalo  800 tisíc eur). Takže môžeme konštatovať, že mesto Želiezovce získalo na rekonštrukčné práce kaštieľa cca.  1 miliónov eur. Momentálne prebieha podpísanie zmluvy”

– informoval nás o podrobnostiach  Norbert  Kotasz.

Z dvoch projektov teda získa mesto spolu 1.256.393 eur, z toho na obnovu kaštieľa možno využiť  970 tisíc eur, pretože v rámci dvoch projektov majú byť zrealizované aj viaceré podujatia.  Takisto si ešte mesto musí zabezpečiť 64 tisíc eur na náklady spolufinancovania projektov.

Je to slušná suma, ale napriek tomu to stačí iba na pokrytie nákladov tretiny komplexnej obnovy. V budúcnosti je potrebné hľadať ďalšie riešenia. Na začiatok môžeme byť spokojní a pevne dúfame, že pokračovanie bude podobne úspešné.  Medzinárodní partneri sú otvorení na ďalšiu spoluprácu, aby nám pomohli obnoviť kaštieľ i aj park.

Značky:, , ,

Pridám komentár
Čítajte viac

Prihláste sa na odber nášho newsletteraa my vám pošleme najaktuálnejší REflex magazín

Zaregistrujte sa na odber newsletteru

Prosím čakajte...

Ďakujeme za registráciu!

Šahy Slovensko
Najčítanejšie