Hirdetés

Hirdetés

A népszámlálás fontos mérföldkő a felvidéki magyarság életében. 2021-ben (február 15. és március 31. között) digitális kérdőív kitöltésével adunk számot önmagunkról, családi helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában megtalálható vallási hovatartozásunk, nemzetiségünk és az anyanyelvünk vállalásának, megvallásának lehetősége. Ennek jelentőségét a magyar közösség jövőjére nézve aligha lehet túlhangsúlyozni. A felvidéki magyarság szempontjából ez az idei év legfontosabb tétje, s egyben kérdése is. Ennek apropóján a Garam és az Ipoly mente egyházi tisztviselői fejtik ki véleményüket. Íme!  

Fóthy Zoltán (párkányi plébános)

Nem egy új keletű eseményről van szó. Amikor szóba kerül vagy eszembe jut, mindig az az evangéliumban felvázolt történet jut eszembe, amikor Jézus nevelő atyja, fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, hogy összeírják Máriával, aki akkor már méhe alatt hordozta Jézust. A népszámlálás intézménye persze már korábban is létezett. De minden egyes korban és kulturális közegben más és más kontúrjai kerültek előtérbe. A felvidéki magyarság számára ma azok a tartópillérek, amelyeket Reményik Sándor, az ő ismert versében is megfogalmaz: „Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!” Keresztény hitünket és magyar nemzetiségünket ennek fényében maradéktalanul fel kell tüntetnünk az előttünk álló népszámlálás alkalmával! Egyik sem magánügy: létünket, jelenünket és jövőnket érintik. A liberális hegemónia sajnos mindkettőt fel kívánja számolni. S ez már a tíz évvel ezelőtti népszámláláskor is megmutatkozott.

Drámai módon megcsappant a keresztények és magyarok száma Szlovákiában. Azóta még drasztikusabb agymosással próbálja a baloldali politika és média – Európa szerte – felhígítani azt az értékrendet, amely nem csupán nemzeti és vallási identitásunkat alapozza meg, hanem az emberi lét alapvető jegyeit – mint pl. a szexualitás – is meghatározza. Minden, ami érték, az Isten elgondolásainak gyümölcse. Az előttünk álló népszámlálás alkalmával a hit szempontjait tekintve irányadóak Jézus szavai: „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32).

Mutassuk fel értékeinket! Nem rejthetjük őket véka alá! A világosságnak ragyognia kell! A fény végül ragyogóvá teszi létünket és környezetünket is.

Ne feledjük: itt, ahol élünk, jó kereszténynek és magyarnak lenni!

Ambrus Erika (református tiszteletes asszony)

Miért jelöljem a 2021-es népszámláláson a magyar nemzetiséget, a református vallást?

Mert magyar református nő lelkész vagyok. Mert református magyar lelkész nő vagyok. Mert nő vagyok, református magyar lelkész.

Forgathatom a szavakat, ahogy akarom, ez a négy dolog az életem meghatározója. S nem én választottam. Az Isten tett magyarrá, reformátussá, nővé, lelkésszé. Épp itt, a Felvidéken. Isten nem téved, tehát az, hogy itt, 4 kis felvidéki faluban, Ipolypásztón, Garamsallón, Ipolybélen és Zalabán élem meg magyarságom, reformátusságom, női mivoltom és lelkészi szolgálatom, az Ő akarata.

Nincs is mit gondolkodnom ezen és természetesen nem is gondolkodom ezen, ha majd a napokban leülök kitölteni az adatlapot. Ott, az adatlapon mindez statisztikai adattá válik, +1magyar, +1református, a valóságban azonban ez nem adat, hanem tény és egyidejűleg érzés, sőt, élmény.

Olvasom a facebookon, ki hogyan próbálja az emberek figyelmét fölhívni, most van itt a lehetősége és kötelessége az önazonosság vállalásának. Ki vagyok én? Olvastam jobbnál jobb, buzdítóbbnál buzdítóbb mondatokat, miért kell a népszámlálási adatlapon is vállalnom a magyarságom és vallási, felekezeti hovatartozásom.

Számomra a miértre ez a válasz, mert Isten tett magyarrá, reformátussá – ezért hálás szívvel gondolva az Istenre, jelölöm be ezeket. Ezt tettem 10 évvel ezelőtt is, s ha megélem, ezt fogom tenni 10 év múlva is. Mert ez nem változik. Változhatok én magam, változhat a beosztásom, a családi állapotom, a hangulatom, az álmaim, de amivel az Isten kódolt, az nem változik. Tisztelve és szeretve másokat, nem magyar, nem református embereket, jelölöm, vállalom, vallom, hogy Isten akaratából vagyok én itt magyar református.

Hiszem, tudom, hogy 4 kicsi gyülekezetemben nem fog az embereknek ez fejtörést okozni, azok felé azonban, akikben kérdőjelek vannak, vagy a családjukhoz tartozó más felekezetű és nemzetiségű szerettük iránti tisztelet miatt lelkiismereti kérdést okoz számukra ezt eldönteni; s azok felé, akik ehhez is úgy állnak hozzá, mint minden kötelező dologhoz, ami ellen rugdalózni kell; és azok felé, akiknek minden mindegy: hallgassunk a szívünkre, s higgyük el, Isten pontosan tudta miért teremtett magyarrá, reformátussá. És mért tett a nagyvilág ezen részére, Felvidékre. Ezért jelöljük a magyar nemzetiséget, a református vallást!

Barcsik Zoltán (evangélikus lelkész)

Napjainkban egyre fontosabb véleményünk megfogalmazása, hovatartozásunk megvallása. A keresztények életében mindig nagy jelentőséggel bírt, hogy a legnehezebb időszakokban is tudták, Jézus Krisztus értük is meghalt és feltámadt, ő az egyetlen út az Atyához. Ez a hit erősítette őket. A ma élő evangélikusoknak és keresztényeknek miért ne lenne feladata, hogy a népszámlálás során kifejezzék melyik felekezethez tartoznak? Miért kellene elfeledkezniük arról, hogy honnan származnak? Egy egyházon belül élünk, különböző felekezet tagjaiként, és lehetséges, hogy különböző országokban, de egy nemzet gyermekeiként. Tekintsünk reménységgel Krisztus egyházára: ő a fej, mi pedig együtt, testének tagjai vagyunk. Bátorítsuk egymást ennek megvallására a népszámlálás idején is!

Hozzászólok
Olvasta már?
2021.02.25.

Életem egy szép regény: főiskola (VII. rész)

Havilapunk szeptemberi számában részleteket közöltünk egy páratlan személlyel, Dulai Ferenc nyugdíjas tanárral készült beszélgetésből. Az interjú teljes szövegét…

2021.03.01.

Az egykori borüzem helyén bővülhet az ipari park Zselízen

Lebontották Zselízen az egykori borüzem romjait, aminek helyén az ipari park bővítését tervezi a területet megvásárló és rendező…

2021.03.01.

RE-NEWAL: Megosztott szolgáltatások létesítése az Alsó-Ipoly völgyében

A projekt fő célkitűzése olyan megosztott szolgáltatások létrehozása, amelyek az Alsó-Ipoly völgyében jelenleg is meglévő, illetve a RE-START…

2021.02.27.

Kezdhetünk egy újabb évadot?

Azt megállapítani, hogy 2020 nem feltétlenül volt az esküvők éve, nem nehéz – 2020 nagyjából semmilyen társasági esemény…

Iratkozzon fel hírlevelünkreés küldjük az aktuális REflex lapszámot.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Kérem várjon...

Köszönjük a feliratkozást!

Ipolyság Szlovákia
Legolvasottabb