2021.04.15.

V Šahách sa nebude stavať nová telocvičňa (+ video)

Najnapínavejším bodom zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 13. apríla bola bezpochyby debata a následné hlasovanie o plánovanej novej mestskej…

2021.04.13.

Oplatí sa zadlžiť mesto kvôli telocvični?

Koncom marca primátor zvolal zasadnutie mestského zastupiteľstva až trikrát v priebehu šiestich dní. Ani jedno zasadnutie nebolo uznášaniaschopné, lebo…