Inzercia

Najnapínavejším bodom zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 13. apríla bola bezpochyby debata a následné hlasovanie o plánovanej novej mestskej telocvični /podľa predloženého návrhu športovej haly/. V našom časopise REflex sme nedávno uverejnili článok, ktorý sa zaoberal obavami v súvislosti s realizáciou tohto projektu.

V článku sa hovorilo medzi inými o – domnelom či skutočnom – predražení celého projektu, i aj o úvere vo výške 1,2 mil. eur, ktorý by mesto malo brať, a ktorý by podľa viacerých viedol k zadĺženiu mesta. Predmetný objekt by sa na základe svojich rozmerov a použiteľnosti mal nazvať skôr telocvičňou ako športovou halou.

Poslanci, ktorí nepodporili uskutočnenie tohto projektu, vytrvali v tom, že Šahy potrebujú multifunkcionálnu športovú halu, ktorá spĺňa všetky požiadavky, ale predložený návrh nevyhovuje kritériám XXI. storočia a navyše v meste nájdeme telocvične s podobnými rozmermi.

Nakoniec návrh neschválili, z prítomných 12 poslancov ho podporilo iba šesť.

Realizáciu projektu podporovali nasledovní poslanci: Zoltán Békési, Štefan Bugyi, Vojtech Hammersmidt, Pavel Hudec, František Rusznyák, Pavel Makovínyi.

Proti realizácii projektu hlasovali poslanci: Peter Bakai, Tomáš Baráti, Alžbeta Bukorová, Štefan Nemcsok, Pál Zachar, Marian Zolcer.

O zasadnutí mestskéhu zastupiteľstva, ktoré trvalo vyše 5 hodín, bol zaznamenaný aj videozáznam, otázka plánovanej športovej haly sa začina o 2:52:22. Oplatí sa to pozrieť!

Značky:, ,

Pridám komentár
Čítajte viac
2021.10.25.

Peter Szőllősy: Otvorený list poslancom mesta Šahy

Vážená pani poslankyňa, vážený páni poslanci Dovoľte mi, aby som sa Vám v mene Združenia podnikateľov mesta Šahy prihovoril…

Prihláste sa na odber nášho newsletteraa my vám pošleme najaktuálnejší REflex magazín

Zaregistrujte sa na odber newsletteru

Prosím čakajte...

Ďakujeme za registráciu!

Šahy Slovensko
Najčítanejšie