Hirdetés

A Szetei Római Katolikus Egyházközösség és az IN HOC SIGNO VINCES Polgári Társulás közös szervezésében ünnepélyes mellszoboravatásra került sor 2022. október 29-én Szetén.

Az ünnepség apropóját tisztelendő Koza Alajos, SDB és tisztelendő Solymossy Dezső mellszobrának felavatása, valamint a Szent László király tiszteletére felszentelt katolikus templom és annak környékének felújítási és helyreállítási munkálatainak ünnepélyes átadása adta.

Október utolsó szombatján, délután három órakor Papp Katalin karvezető irányításával a párkányi Stilla Pectus kamarakórus csengő énekével vette kezdetét a szoboravatási ünnepség.

Križan Marián szetei plébános szeretettel köszöntötte az egybegyűlteket, a helybelieket, a szép számban határon innen és túlról érkezett híveket, a világi és egyházi elöljárókat, Viliam Judákot nyitrai megyépüspököt, Koza Alajos és Solymossy Dezső tisztelendő urak családtagjait.

Križan Marián szetei plébános köszönti a híveket

Az ünnepségen jelen volt Novák József, csábi plébános, hiszen egykor Csábon sok éven át működött Ft. Solymossy Dezső. De tiszteletét tette Vincent Macejko, SDB., aki a szalézi rend küldöttjeként volt jelen.

Miloš Kačáni szlovák nyelven, Csernus Morvai Réka pedig magyar nyelven ismertette a mellszobrot kapott szetei egyházi méltóságok életrajzát.  

Miloš Kačáni és Csernus Morvai Réka

Viliam Judák megyéspüspök megáldotta és megszentelte a spanyol kültéri égetett anyagból készült mellszobrokat, amelyeket a Kárpát-medence szerte ismert keszthelyi szobrász, Túri Török Tibor készített.

Viliam Judák megyéspüspök .

Ünnepélyes körmenet keretében megáldásra került a templom környéki közterület is. A zselízi Szántó József vezette Garden Street vállalkozás automata öntözőberendezést épített, a téren pedig a búcsi Liza-Léna Kertészet végzett ültetési és kertészeti munkákat a szetei hívek hathatós közreműködésével.

Az alkalom ünnepélyességét a szentmise adta, amely szlovák és magyar nyelven zajlott.  Az Úr imádsága, a Miatyánk latinul csendült fel.  Viliam Judák megyéspüspök magyarul köszönte meg a szetei hívek áldozatos munkáját. Križan Marián plébános név szerint emelte ki azokat a családokat, akik aktív munkával vették ki a részüket az esemény megvalósításából, többek között köszönetet mondott a helyi képviselőtestület aktív tagjának, Gyuran Ervin és a katolikus templom sekrestyésének, Plenta Ilonának.

Az ünnepséget megvendégelés zárta, amelyre a helyieken kívül a környékbeli polgármesterek és egyházi személyek is meghívást kaptak. Német Zsolt, Szete polgármestere köszönetet mondott a személyesen is megjelenő Csenger Tibornak, Nyitra megye korábbi alelnökének, hiszen a szetei Szent László katolikus templom Nyitra Megye Önkormányzata támogatási rendszeréből is kapott támogatást a felújítási munkálatokra.

Csenger Tibor a régió polgármestereivel

Miloš Kačáni, az IN HOC SIGNO VINCES Polgári Társulás elnöke, a szetei egyházközösség aktív tagja kiemelte, hogy a Magyar Kormány Támogatása, valamint a Leader pályázat, Nyitrai püspökség nélkül nem valósulhattak volna meg az elképzeléseik.  A felújítási munkálatok 2020-ban kezdődtek el. A mellszobrok, a templom külső felújítása és a templomtér parkosítása sikeres pályázat eredménye. Köszönetet mondott a zselízi, a párkányi és az ipolysági espereskerület plébánosainak, amiért megtisztelték jelenlétükkel a szetei egyházközösséget.

Stilla Pectus kamarakórus

Az IN HOC SIGNO VINCES Polgári Társulás nagyon sokrétű munkát végez.

„Sikerült megszereznünk Szete egyházlátogatási jegyzőkönyveit és kéziratait. A fordítások már folyamatban vannak. Az első 1697-ből származik.  Érdekes kiemelni, hogy az első jegyzőkönyv alapján Szete Ipolyviskhez tartozott, viszont 1713-tól már Ipolyszakálloshoz. Jövőbeli terveink között szerepel ezeknek a dokumentumoknak a feldolgozása. Ezenfelül több beltéri felújítási munka vár még ránk, elsősorban új, kőből készült miséző asztalra cseréljük a most meglévőt.”

Don Koza Alajos, SDB (Salesiani di Don Bosco), szalézi egyháztörténész, pedagógus, a hit mártírja 1903-ban Kislócsa-Garamkürtösön született. Koza Alajos azon fiatalok egyike volt, akik a szlovákok számára alapított szalézi gimnáziumba jelentkeztek az olaszországi Perosa Argentínában. 1924-ben a szalézi közösség tagja lett Foglizzoban. A noviciátus időszaka után visszatért szülőföldjére, és részt vett a szaléziak tevékenységében. Ljubljanába ment, ahol 1934. július 8-án pappá is szentelte őt Gregor Rožman püspök. Felszentelése után a sasvári szalézi gimnázium irányításával bízták meg. Ugyanekkor 1937 – 1944 között a pozsonyi Szlovák Egyetem Filozófiai Karán történelmet és szlovák nyelvet tanult, s mindemellett vallástantanári oklevelet szerzett. Pedagógusi munkája mellett a szalézi szerzetesnővérek lelki gondozását is végezte, akiknek szaktanárként szlovák nyelvórákkal is segítséget nyújtott. Észrevette ugyanis, hogy a hosszas külföldi tartózkodásuk következtében anyanyelvi ismereteikben jelentős hiány mutatkozik, tanítónők és nevelőnőkként nem beszélik azt a megfelelő szinten.    

1945-ben Garamszentkeresztre ment, ahol a szalézi teológiai intézetben spirituális, valamint egyháztörténet és liturgika tanári megbízatást vállalt. 1950-től egyúttal a helyi plébánia kápláni teendőit is ellátta. A kommunista államhatalom erőszakkal elűzte őt a garamszentkereszti intézetből, és a szaléziek részére a sasvári kolostorban kialakított gyűjtőtáborba szállították. Gyötrelmes megpróbáltatások után 1955-ben igyekezett bekapcsolódni a civil életbe.  Az egyházi működéséhez azonban nem kapott állami engedélyt, ezért kántorként szolgálta az egyházközséget Szetén. Itt titokban segített a helyi lelkipásztornak, a rendszer által üldözött és megtört ft. Solymossy Dezső esperes-plébános úrnak, akivel szentmisét is celebráltak.  Szetén, János testvére családjával élt, akik Kislócsa-Garamkürtösről és környékéről költöztek ide, hogy új otthonra találjanak. Ez a nagyon rövid időszak sem hozott nyugalmat Don Koza számára. Besúgók figyelték, az államhatalom pedig folytonos ellenőrzésekkel, kitalált vádakkal zaklatta. Szetei tartózkodása idején, 1956. augusztus 19-én a felújított templom és az új harangok megszentelése alkalmával meglátogatta őt Mons. ThDr. Lazík Ambrus, nagyszombati apostoli adminisztrátor. Élete utolsó éveit a bazini Karitász Otthonban töltötte. Szélhűdés következtében hunyt el 1988 december 30-án. A bazini temetőben helyezték örök nyugalomra.

Bár Don Koza Alajos nem Szetén született, de itt élő rokonsága a hitközséget támogató, a hitben állhatatos és istenfélő nemzedékeket nevelt fel generációkon keresztül. Ő maga is többször ellátogatott a községbe, és rövid ideig tartó kántori tevékenységét szerényen csupán a papi szolgálata lelki kiteljesedéseként jellemezte. 

Ft. Solymossy Dezső üldözött és igazságtalanul elítélt esperes-plébános, a hit mártírja 1886. október 15-én született Füleken. 1908-ban lépett az esztergomi papi szemináriumba, pappá is Esztergomban szentelte fel 1912. június 23-án az ipolyviski születésű Rajner Lajos püspök. Szolgált Bajnán, Hidaskürtön, Naszvadon, Ímelyen, Érsekújvárban, Komáromban, Ekecsen, Alistálon és Csábon is. 1939-ben megválasztották a Kékkői Espereskerület esperesi posztjára. Solymossy Dezsőt 1948-ban néhány napra bebörtönözték. Rövid ideig tartózkodott szabadlábon, amikor 1953-ban ismét letartóztatták és a Besztercebányai Kerületi Állambiztonsági Hatóság központjába vitték kihallgatásra. Többször illették igazságtalanul hamis vádakkal, és személyes szabadságában fizikailag is korlátozták. A vádak között a köztársaság elleni összeesküvés bűntette is szerepelt. A vád szerint

„… egyike a reakciós papságnak. A Vatikán és az egyházi hierarchia kapzsi terveinek engedelmes végrehajtója.

Új adminisztrátori kinevezését Szetére csak 1954. május 15-én vehette át. Megtört egészségű, idős emberként nyerte meg új hívei szívét. Kitartó munka, mélyen gyökerező hit és a hívei minden korosztálya iránti szeretetteljes magatartás jellemezte. 1963-ban halt meg Szetén életének 77., papságának 51. esztendejében. A temetési szertartást Mons. ThDr. Lazík Ambrus apostoli adminisztrátor végezte, több pap koncelebrálása mellett. A szetei temetőben lelt végső nyugalomra.

Hozzászólok

Támogass minket!

Támogasd Te is a Garam és az Ipoly mente lapját, a Reflex24-et, hogy a következő hónapokban is eredményesen működhessen tovább a portálunk és a havilapunk!

Támogatom a REflex24-et!
Olvasta már?
2022.12.07.

Ólomüveg ablakokkal gazdagodott az ipolyviski katolikus templom

Az ipolyviski Antióchiai Szent Margit templomban 2022. november 24-25-e között került beállításra 9 ólomüveg ablak, amelyeket a felbári…

2022.12.07.

Goldmann Ilona kiállítása az ipolysági Simonyi Lajos Galériában

Emlékek címmel december 2-án 16:00 órakor nyílt meg Goldmann Ilona kiállítása az ipolysági Simonyi Lajos Galériában. A Budapestről…

2022.12.08.

Információs emléktáblát állítottak Zselízen az egykori Fakastély helyén

Fotó: Csonka Ákos Titkos ajtó az erdő mélyén, mely egy fába vezet? Ráadásul élő fában emberi építmény? Nem,…

2022.12.02.

Kenderben a jövő! – Új ipari rostkender-feldolgozót adtak át Barabáson

Fotó: Csonka Ákos A barabási Érmellék Centrum Közösségi Nonprofit Kft. és a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet szervezésében került sor…

Iratkozzon fel hírlevelünkreés küldjük az aktuális REflex lapszámot.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Kérem várjon...

Köszönjük a feliratkozást!

Ipolyság Szlovákia
Legolvasottabb