Nem újdonság, hogy a magyar kisiskolák gyermeklétszáma évről évre csökkenő tendenciát mutat, Ipolyvisken viszont ezt a folyamatot sikerült megállítani és visszafordítani. Az új arculatváltásnak és a zene teremtő erejének köszönhetően az ipolyviski magyar iskola nemcsak, hogy megmenekült a bezárástól, hanem számos új lehetőséget is kínál a helyi és a környékbeli tanulóknak. 2024 szeptemberétől az elsős tanulókat már az új iskolareform szerint oktatják. A Viskola igazgatónőjét, Szabó Balázs Szabinát kérdeztük a 2026-os iskolareformról, a Lurkóakadémiáról és arról, milyen projekt részeként ismertették az Európai Tanács előtt az intézményt.

Az ipolyviski Alapiskola csatlakozott The Romani-Plurilingual Policy Experimentation (RPPE) projekthez. Mit lehet tudni erről a projektről? Miképp kapcsolódik David Little írországi professzor úr látogatásához?

David Little írországi professzor úrral Pozsonyban, a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériumában ismerkedtünk meg. Ezt a találkozást a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXVIII. Országos Találkozója előzte meg az SZMPSZ szervezésében. Ezen a találkozón a kisiskolák szekcióban prezentáltuk intézményünket, mint jó példát. Itt figyeltek fel ránk az oktatásügyi minisztérium jelenlévő alkalmazottai és hívtak meg Pozsonyba egy találkozóra, ahol megismerkedhettünk David Little professzor úrral.

A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium képviselőinek látogatása, valamint a RPPE projekt terepszemléje iskolánkban az Írországból érkező David Little professzor úr személyében.

Itt hallottunk először a The Romani-Plurilingual Policy Experimentation (RPPE) projektről, melyhez iskolánk prezentálása után felkértek, csatlakozzunk mi is. Az, hogy iskolánkat is felkérték az együttműködésre, úgy érezzük óriási jelentőséggel bír, hisz összesen 3 ország (Szlovákia, Görögország, Szlovénia) 3, esetenként 4 iskolája vehet részt a projektben. Célja, hogy átfogja a többnyelvű és interkulturális oktatást és igyekszik bevonni az oktatási folyamatba mindazokat a nyelveket és kultúrákat, amelyeket a tanulók magukkal hoznak, felismerve, hogy ezek képezik tanulásuk alapját.

Arra is összpontosít, hogy elősegítse a toleranciát és a nyitottságot a kulturális sokszínűség és különbségek iránt.

Az Európa Tanács roma többnyelvűségi politikával kapcsolatos kísérletének célja, hogy feltárja a többnyelvű és interkulturális megközelítésekben rejlő lehetőségeket a roma gyermekek oktatási integrációjának támogatására. Ahol roma és nem roma gyerekeket együtt tanulnak, ott pozitív hatást kell gyakorolniuk a nem romák nyelvi és kulturális tudatosságára is.

Azzal, hogy iskolánk bekapcsolódott a felkínált projektbe, ezáltal kísérleti iskolává vált. Ez pedig azzal jár, hogy bizonyos időközönként a projekt fő koordinátora David Little személyében, valamint a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztérium projektért felelős alkalmazottai ellátogatnak iskolánkba és közösen megbeszéljük az elért eredményeket, ill. összegezzük, hogy esetlegesen milyen akadályokba ütköztünk a tevékenységek megvalósítása során.

2023 novemberében az iskola nemzetközi téren is bemutatásra került az Európai Tanács előtt Gratzban. Miképp adódott ez a nagyszerű lehetőség?

David Little és a minisztériumi alkalmazottak első látogatására 2023. novemberében került sor. Óriási megtiszteltetésnek érezzük Ipolyvisk polgármester asszonyával Antal Nyustin Ágnessel, hogy a professzor úr minket kért fel, prezentáljuk vele közösen a RPPE projektet Grazban, az Európai Tanács előtt.

Az intézmény bemutatása az Európai Tanács előtt Gratzban

Így azon kívül, hogy elsősorban a kísérleti projekt iskolánkban való megvalósulásának főbb momentumaira összpontosítottunk, intézményünk is bemutatásra került európai szinten, ami úgy gondolom nem kis eredmény és lehetőség egy szlovákiai magyar nem teljes szervezettségű kisiskola életében. A prezentáció angol nyelven zajlott, melyet francia ill. német nyelvre fordítottak közvetlenül a helyszínen.

A Viskola nem zárkózik el az új dolgoktól. 2024 szeptemberétől az elsősöket az új iskolareform szerint oktatják majd. Mit lehet tudni a 2026-os iskolareformról? Hogy készül rá az ipolyviski Alapiskola? Milyen változások léptek már érvénybe az intézményben?

Szlovákiában az utóbbi években egy új iskolareform vette kezdetét. A 2026/2027-es tanévtől kezdődően ez minden iskolának kötelezővé válik. Kérvényünket már a tavalyi évben is benyújtottuk, viszont akkor nem sikerült a kiválasztott iskolák közé kerülnünk, így a 2023/2024-es tanév még a megszokott rendben zajlik. Amint lehetőségünk adódott rá, kérvényünket újra benyújtottuk, így 2024 szeptemberétől az első osztályosokat már az új iskolareformban foglaltak alapján oktatjuk majd.

Iskolánk eddig sem zárkózott el az új dolgoktól, szívesen kísérletezünk, kutatjuk az új lehetőségeket az oktatás szintjén annak érdekében, hogy az oktatási-nevelési folyamat minél hatékonyabbá váljon és természetesen megfeleljen a kor követelményeinek. Ami igazán nagy változást hoz majd iskolánk életébe az nem más, mint hogy az eddigi négy évfolyam kibővül az 5. évfolyammal. Miért? Eddig az iskola alsó tagozatát az alapiskola első négy évfolyama jelentette. Az új iskolareform alapján viszont az alsó tagozatot az 1-5. évfolyamok alkotják majd két ciklusra bontva. Az első ciklusba tartozik majd az 1-3. évfolyam, míg a 2. ciklust a 4-5. évfolyamok alkotják majd. A nem teljes szervezettségű kisiskoláknak el kell dönteniük, hogy egy- vagy két ciklussal folytatják tovább működésüket. Mivel Ipolyvisken nem lefelé, hanem felfelé építkezünk, nem félünk az újtól, bátran nézünk szembe az esetleges kihívásokkal, akadályokkal, ezért egyértelműen két ciklussal szeretnénk tovább működni. Így az eddigi négy évfolyamunk kibővül az 5. évfolyammal, előre láthatóan a 2028/2029-es tanévben.

Szlovák Oktatásügyi Minisztérium képviselőinek látogatása, valamint a RPPE projekt terepszemléje iskolánkban az Írországból érkező David Little professzor úr személyében.

Úgy gondolom, hogy iskolánk eddig is nagyon sok olyan újdonságot, foglalkozássorozatot, tevékenységet vezetett már be, melyek a környék iskoláira kevésbé jellemzőek. Gondolok itt például a reggeli beszélgetőkörökre, mely azon túl, hogy a csoporton belüli társas kapcsolatokat erősíti, a tanulók érzelmi és fizikai állapotának felmérésére is kiterjed. De megemlíthetném még a Lurkóakadémiát, a Zene Vidáman foglalkozásokat, a differenciált oktatást vagy a csoportmunkát akár több évfolyam kombinálásával.

Mit lehet tudni az említett foglalkozásokról? A beiratkozási program részeként valósulnak meg?

A Lurkóakadémia a 2022/2023-as tanévben indított iskolaelőkészítő program. Megálmodói az ipolyviski Alapiskola pedagógusai. A program célja, hogy az iskolába készülő gyerekek zökkenőmentes iskolakezdését támogatja. Ez egy hiánypótló foglalkozássorozat Ipolyvisk és annak széles környékén egyrészt jellegét tekintve, másrészt ezek a foglalkozások ingyenesek, tehát mindenki számára elérhető.

Lurkóakadémia

A Lurkóakadémia foglalkozásai két kisebb ciklusban valósulnak meg. Egy-egy ciklus két foglalkozást takar. Igyekszünk az egyes találkozások tartalmát minél változatosabban összeállítani annak tükrében, hogy minél több fejlesztési területet érintsünk. Így hangsúlyt kap a finommotorika-, ritmusérzék-, térorientáció-, egyensúlyérzék-, keresztcsatornák fejlesztése, melyek szükségesek ahhoz, hogy az iskolakezdés zökkenőmentes legyen és igazán élményt jelentsen a leendő kisiskolásnak.

A Lurkóakadémiára a gyerekek szüleikkel érkeznek. Ötleteket szeretnénk nyújtani a szülőknek, hogyan tudják az egyes fejlesztési területeket akár otthoni környezetben is tovább gyakorolni.

A foglalkozások során olyan segédeszközöket igyekszünk felhasználni, ami minden háztartásban megtalálható.

A Lurkóakadémia célcsoportja elsősorban a nagycsoportos óvodások. Viszont szívesen bekapcsolódnak a 4 éves gyerekek is. Ennek okán a jövő tanévben terveink között szerepel elindítani a Pöttömakadémiát, amit kifejezetten 3-4 éves gyerekek számára indítunk majd.  

A foglalkozások létszáma korlátozott, 10 fő. Ennek oka, hogy kiscsoportban tudunk igazán minden gyermekre odafigyelni, mindenkinek kellő figyelmet szentelni. Nagy örömmel segédkeznek az egyes foglalkozások során 1-2. osztályos tanulóink, ami különösen jó érzéssel tölt el minket ipolyviski pedagógusokat. A kisiskola egyik adottsága, hogy viszonylag kevés tanulóval kis csoportokban dolgozunk a tanítási órák során is. A tanulókat az első perctől kezdve arra biztatjuk, hogy ha valaki elakad, bátran nyújtson segítséget. Ezt pedig meg is teheti, ugyanis a kislétszámú közösségben egész más a munkatempó, a tanórák légköre is sokkal szabadabb és kötetlenebb. Így nem okoz problémát, ha például egy másodikos segít az elsősnek, vagy fordítva, mert erre is van példa.

Programozás és robotika a zeneórán is

A Lurkóakadémia beiratozási programunknak annyiban része, hogy azokat a gyerekeket, akik majd a mi iskolánkat választják, alkalmunk van jobban megismerni. Időt spórolunk ezzel, nem is keveset. Így nem vesztegetünk el feleslegesen hónapokat azzal, hogy felmérjük, ki miben ügyesebb, kinél mit kell egy kicsit jobban fejleszteni, ki érkezik már úgy az első osztályba, hogy olvas, vagy esetleg ír (mert erre is van példa), ki az akinek nem okoz gondot az összeadás, kivonás és még sorolhatnám.

Nem csak a Lurkóakadémia, hanem az óvodás korú gyermekek számára szerveződött zenei foglalkozások is hiánycikknek számítanak környékünkön. Pedig a zene, a mozgás az ének kisgyermek korban (is) egy nagyon fontos alappillérje a személyiségfejlődésnek. Továbbá olyan területeket tudunk vele fejleszteni, amit kisikolás korban az írás, olvasás, matematika, idegen nyelvek tanulásánál a tanulók kamatoztatni tudnak. Ennek okán indítottuk el még 2021 szeptemberében szintén nagycsoportosok számára a hetente szerveződő zenei foglalkozásokat. Először csak az ipolyviski óvodások számára, aztán a nagyobb érdeklődés miatt más településekről is szívesen fogadtuk gyerekeket.

A 2023/2024-es tanévre így létrejött a Zene vidáman foglalkozás, mely heti rendszerességgel, minden hétfőn délután ipolyviski iskola épületében valósul meg. A foglalkozások érdekessége az, hogy azon túl, hogy közösen énekelünk, játszunk, furulyázni is tanulnak a gyerekek. Színes hangjegyeket alkalmazunk, valójában itt még nem kottát olvasnak (de mégis) hanem a színek szerint tájékozódnak és így olvassák le és szólaltatják meg az adott dallamot. Akik pedig tanulmányaikat majd az iskolánkban folytatják bizonyára lépéselőnyben lesznek ezáltal a hangszertanulás során.

A Zene vidáman foglalkozásoknak van egy úgymond előfutára is, mely megalapozni kívánja a nagycsoportos foglalkozásokat. Havi egyszer zenei foglalkozásokat tartunk a helyi óvodában, ahol szintén a ritmusérzék-, térorientáció-, egyensúlyérzék-, stb. fejlesztése kap főszerepet.

Az iskola folyamatosan külső és belső felújításokon esik át. Mi mindent sikerült eddig megvalósítani? Jelenleg mennyi pedagógusa van az intézménynek?

Aki Ipolyvisken jár az biztosan látja, hogy lassan de biztosan szépül és megújul az alapiskola.  Kisebb beltéri felújításokkal kezdtünk 2020-ban, majd 2022-ben a tető szigetelése következett, mely bár kívülről annyira talán nem is volt látványos, az iskola épületén belül viszont annál inkább megéreztük a pozitív hatását. Fokozatosan megkezdődött a nyílászárók cseréje is, ez még mindig folyamatban van. 2023-ban az iskolai játszótér felújítása is megkezdődött, a régi játszótéri elemeket új elemekre cseréltük.

A leglátványosabb viszont a tantermek felújítása. Három tantermet sikerült teljesen felújítanunk. Kicseréltük a bútorokat, iskolapadokat, székeket. Pihenő- és olvasósarok került kialakításra az osztálytermekben. Talán a leglátványosabb változás mégis az informatikaterem tekintetében vehető észre. Lecseréltük a bútorzatot, a régi számítógépeket újakra cseréltük, új robotokkal gazdagodtunk. Azt hiszem bátran kijelenthetjük, hogy a környék egyik legkorszerűbb informatikatermével rendelkezik iskolánk.

A Gondoskodó Nemzeti Program I. 2023-as pályázati kiírás révén a földszinti mellékhelyiségek teljeskörű felújítása zajlott 2023 decemberében köszönhetően a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának a Bethlen Gábor Zrt. jóvoltából.

 A felújítások sorozata nem fejeződött be ezzel. Tovább folytatjuk a nyílászárók cseréjét, a játszótér bővítését, iskolakert kialakítását, valamint azon vagyunk, hogy az épület külső szigetelése is minél előbb megtörténjen.

Iskolánknak jelenleg 6 pedagógus alkalmazottja van. Bízunk benne, hogy a jövőben ez a szám bővülni fog.

Hozzászólok

Támogass minket!

Támogasd Te is a Garam és az Ipoly mente lapját, a Reflex24-et, hogy a következő hónapokban is eredményesen működhessen tovább a portálunk és a havilapunk!

Támogatom a REflex24-et!
Olvasta már?
2024.05.22.

Honismereti túrát szerveztek Zselíznél a Garam menti hátságon

Fotó: Csonka Ákos A zselízi Sacher Polgári Társulásról és a Csemadok helyi alapszervezetéről közismert, hogy nem csak a…

2024.05.22.

Nótaesttel ünnepelte alapításának 75. évfordulóját a Csemadok Zselízi Alapszervezete

Fotó: Csonka Ákos/Felvidék.ma Hetvenöt évvel ezelőtt, 1949-ben alapították meg Zselízen is a Csemadok helyi alapszervezetét, amely időszak alatt…

2024.05.21.

A Magyar Nemzeti Múzeum és Zselíz közös pályázatából fejlesztik tovább az Esterházy-kastélyt

(Fotó: Nászaly Gábor) A Magyar Nemzeti Múzeum és a zselízi Esterházy-kastély közösen nyert az INTERREG Szlovákia–Magyarország-program pályázatán, a…

2024.05.22.

Európa jövőjéről diskuráltak női szemmel Garamszentgyörgyön

(Fotó: Csonka Ákos) A Csemadok és a Magyar Szövetség garamszentgyörgyi alapszervezetei gazdag tevékenységük mellett igyekeznek időnként közéleti témákról…

Iratkozzon fel hírlevelünkreés küldjük az aktuális REflex lapszámot.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Kérem várjon...

Köszönjük a feliratkozást!

Ipolyság Szlovákia
Legolvasottabb