A 2019-es évben számos beruházás, fejlesztés kezdődött el, illetve valósult meg régiónkban, több felújításra szoruló útszakasz kapott új burkolatot, de számos megyei fenntartású intézményben is jelentős fejlesztések kerültek kivitelezésre. A megvalósult fejlesztésekről, a jövő legfontosabb célkitűzéseiről kérdeztük Csenger Tibort, Nyitra megye déli régióiért felelős alelnökét.

2018 januárja óta Nyitra megye alelnökeként tevékenykedik, a megyei közgyűlésben immár második ciklusát tölti, de ha helyesek az információink, a közösségért való munka nem a politikával kezdődött.

Így van, közösségi feladatokat kezdetben a zselízi Comenius Gimnázium szülői szövetségének tagjaként vállaltam, melynek később elnökeként is tevékenykedtem. Ezután ért az a megtisztelő feladat, hogy a  Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Lévai járásért felelős területi elnökévé választottak, illetve az SZMSZSZ országos  tanácsában is volt alkalmam  segíteni a szervezet munkáját.

Hogy került képbe a politika?

Immár negyedik ciklusomat töltöm a zselízi városi képviselő-testületben, kezdetben a testület munkáját segítő gazdasági bizottság tagjaként tevékenykedtem, immár ötödik éve a bizottság elnökeként igyekszem munkámmal hozzájárulni a város fejlesztéséhez, fejlődéséhez.

Évekkel ezelőtt „belekóstolt” a megyei politikába is. Régiónkat tekintve hogyan lehet összehangolni a munkát három olyan város és vonzáskörzete között, melyek történelmi fejlődés tekintetében korábban nem alkottak egységet?

A Lévai járás Nyitra megye legnagyobb járása, földrajzi és történelmi szempontból is megvannak a távolságok. Főleg, ha abból indulunk ki, hogy Léva és Zselíz Bars Vármegyéhez tartozott, Ipolyság pedig Hont Vármegye központja volt. A három város hivatali szerkezete még máig is erősen elkülönül, ezért nehéz összefésülni, erősíteni a járási lakosság összetartozás-tudatát. Tény, még ma is nagyok távolságok. Ha a megyei hatásköröket vesszük, az infrastruktúra-fejlesztés az a terület, ahol a déli régió települései ennek ellenére egymásra van utalva, például az 1. osztályú utak tekintetében. Ezekre az utakra kötődnek rá a 2. és  3. osztályú utak, amelyek megyei hatáskörbe tartoznak.

Ha már szóba jött az infrastruktúra-fejlesztés, milyen sikereket könyvelhetnek el az elmúlt években?

A 2018-as évben, mikor elfoglaltam tisztségemet, felmértem, milyen állapotban vannak a déli régió útszakaszai. Ezután határoztuk meg azokat a konkrét célokat, amiket az elkövetkező években szeretnénk megvalósítani. Ezekhez természetesen hozzátartoztak az előző ciklus előkészített pályázatai, illetve a kormánytól származó 15 milliós hitelkeretet is igyekszünk minél hatékonyabban kihasználni a régió fejlesztésére. A 2. és 3. osztályú utak felújítására évente 7 millió eurót tudunk felhasználni, a 2018/19-es időszakban így megvalósulhatott a Palást és Felsőtúr, illetve az Ipolyság-Tesmag közötti útszakasz felújítása.  A zselízi körzetben új burkolatot kapott a Zalaba – Kisgyarmat, az Ipolypásztó-Zalaba, illetve a Farnad-Nyírágó közti útszakasz, de a zselízi városi park és a vasúti átjáró közti 1,2 km-es szakasz is megújult. Ezen kívül megvalósult a Farnad-Nagyölved és a Garamszentgyörgy belterületén található útszakasz felújítása is.

Az infrastruktúra-fejlesztésen kívül melyek azok a területek, ahol hasonló eredményeket lehet felmutatni?

Amit még kiemelnék az eredmények közül, hogy az elmúlt két évben mind a 15 megyei fenntartású magyar  tannyelvű középiskolában sikerült fejlesztéseket végrehajtani. Ide tartozik például a közös épületben működő ipolysági szlovák és magyar tanítási nyelvű állami gimnáziumok nyílászáróinak cseréje, a szociális helységeinek felújítása. Ugyanitt került sor a tornaterem szellőztetőrendszerének felújítására. A 2018-as évben az ipolysági Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskolában is megtörtént az ablakcsere, 2019-ben a tanintézmény tetőszerkezetének felújítására is sor került. A zselízi Comenius Gimnáziumban tavaly került átadásra a műfüves multifunkciós sportpálya. A lévai beruházások közül kiemelném az Andrej Vrábel Gimnázium tornatermének felújítását, de a mezőgazdasági iskola (SPTŠ) szociális helységei is megújultak, megvalósult  az intézmény műhelyeinek korszerűsítése is. Az a lévai ipari középiskola (SPŠ) szaktantermei, berendezései is korszerűsítése kerültek, megvalósult a padlócsere, továbbá az iskolához tartozó épületek állagmegóvása. Örömmel tölt el, hogy az utóbbi két iskolában az iskolatanács tagjaként is tevékenykedhetek.

Szociális ügyek, sport, civil szervezetek támogatása terén milyen célzott erőfeszítések történtek régiónk erősítése, élhetőbbé tétele érdekében?

Az egyik legnagyobb beruházás a lontói idősek otthonában (Platan – Zariadenie sociálnych sluzieb) valósult meg közel 800 000 eurós költségvetéssel. A szociális  intézmény új konyhát kapott, az összes lakrész felújításra került az új szabványoknak megfelelően.

Természetesen a civil szervezetek, önkormányzatok támogatására is odafigyeltünk, 2019-ben  a sportra 146 557 euró, a kultúrára 154, 791 euró, az idegenforgalomra pedig 60 105 jutott a Lévai járásban. A támogatások lakosságarány szerint kerülnek elosztásra, így szeretnék megfelelni az arányosság  elvének a Lévai járás  tekintetében is.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy megvalósult a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő  magyar nyelvű  helységnévtáblák cseréje is régiónkban.

Egyik szívügyének tekinthető a határon átnyúló kapcsolatok erősítése, ugyanakkor prioritásai közé tartozik a megye déli régiói fejlesztésének előmozdítása is. A kettő működhet együtt?

Természetesen. Az év végén fejeződik be az Ipoly-menti Gazdaságfejlesztési Stratégia kidolgozása, mely a régió polgármesterei, civil szervezetei és vállalkozói segítségével került kidolgozására. A stratégia  elsősorban a máig nem megfelelően kiaknázott lehetőségeket térképezi fel, ez alapján össze lehet hangolni a megyei, országos, de akár a határon átívelő jövőbeli beruházásokat, fejlesztéseket is. A Rába-Duna-Vág Európai Területi Társaság monitoring bizottságának Nyitra megyei képviselőjeként is ezen dolgozom, hiszen a társaság is azzal a céllal jött létre, hogy  tagjai között megerősítse a gazdasági, szociális és területi kohéziót, működési területén különböző fejlesztési tengelyek mellett előmozdítsa a határokon átnyúló regionális együttműködést, valamint a teljes magyar-szlovák Duna-szakaszt lefedő tartós intézményi struktúrát alakítson ki.
A Társulás  céljainak elérése  érdekében kooperációs  programokat,  projekteket valósít meg.

Milyen további fejlesztések várhatók 2020-ban?

Sikeres évet tudhatunk magunk mögött, a fejlesztések a következő esztendőkben is folytatódnak. 2020-ban az eltervezett ütemben folytatódik a közutak tervezett felújítása. Jövőre több útszakaszt érintő közbeszerzés is kiírásra kerül, így az Ipolyság körzetében található Felsőtúr-Nagytúr közti 2,6 km-es, a Zalaba-Kisölved között elterülő 2,8 km-es szakasz kerül felújításra, továbbá egy Ipolyvisk belterületén elterülő 1 km-es, illetve egy Ipolyfödémes belterületén található útszakasz is új burkolatot kap mintegy  1,5 kilométeren.

Európai Uniós támogatásból megújul a II//564-es út Léva-Deménd közti szakasza(17,6 km), az Ipolypásztót Szalkával összekötő útvonal (II/564 – 8,6), illetve a Tolmács-Léva közötti szakasz (II/564 – 2,4 km) felújítása is megkezdődhet. Ezenkívül az Ipolyság és a Besztercebányai kerület határa közötti szakasz (II/527 – 6,1 km) és a Nagysalló-Farnad (II/588 – 9,1 km ) közötti útvonal  is  felújításra kerül. Előreláthatóan Ipolyságon tovább folytatódik a gimnázium felújítása, terveink között szerepel az ipolysági szakközépiskola tornateremének korszerűsítése. Tervezzük a zselízi Perla idősek otthona (Zariadenie  sociálnych služieb) fűtéshálózatának teljes körű rekonstrukciója. Jövőre elkezdődik a lévai  Élet ősze  (Jeseň  života) idősek  otthona bővítésének előkészítése is.

Januártól elindul egy új támogatási rendszer, mely a megszűnt körzeti-, gyermek- és fogorvosi praxisok felújítását hivatott elősegíteni. A támogatás  maximálisan igénybe vehető összege eléri a 40 000 eurót. Ezt a javaslatot a Magyar Közösség Pártja megyei frakciója  terjesztette a közgyűlés  elé.

Milyen egyéb távlati célokat tűzött ki maga elé a megyei politizálás, a régiófejlesztés tekintetében?

A Garam és Ipoly menti falvak központi ivóvízellátása komoly  hiányosságokkal küszködik, elkezdődött egy párbeszéd a probléma megoldása érdekében, mely 14 falu érint a régióban. Távlati célom ennek a párbeszédnek a folytatása, melyben együttműködő partnerünk A Nyugat-szlovákiai Vízügyi Társaság (Západoslovenská  vodárenská spolocnosť) is. Rövid határidőn belül el kell indítani ennek a problémának a megoldását is.

Köszönöm az interjút, munkájához pedig további sok sikert kívánok!

Kapusník Csaba

Hozzászólok
Olvasta már?
2020.09.11.

Karanténban az ipolysági neurológus – Interjú MUDr. Póczik Gáborral – FRISSÍTVE

FRISSÍTVE: 2020. 9. 13. Mint ismeretes, városunkban is felütötte fejét a koronavírus, az ipolysági belgyógyászaton kezelt egyik beteg…

2020.09.14.

Ipolyság régen és most – 1. rész (fotógaléria)

Ezennel új cikksorozatot indítunk útnak: Ipolyságon készült fotókat teszünk egymás mellé. Egyet a múltból és egyet a jelenből.…

2020.09.15.

Két pedagósgus tesztje lett pozitív, bezár a csábi alapiskola

"Az Alapiskola és Óvoda Csáb vezetősége tájékoztatja a diákokat, szülőket, hogy ma, azaz 2020. 09. 15-én a nagykürtösi Regionális Közegészségügyi…

2020.09.15.

Megkérdeztük olvasóinkat, mutatjuk az eredményeket!

Portálunk elsőként számolt be róla, hogy szeptember 3-án az ipolysági képviselőtestület úgy döntött, a járványügyi helyzetre való tekintettel…

Iratkozzon fel hírlevelünkreés küldjük az aktuális REflex lapszámot.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Kérem várjon...

Köszönjük a feliratkozást!

Ipolyság Szlovákia
Legolvasottabb
Programajánló