Hirdetés

Hirdetés

2021. január 28-án ülésezett legutóbb a képviselő-testület Ipolyságon. Az általános várakozással ellentétben a decemberben bemutatott költségvetési javaslat – melynek tényszerű kudarcával januári lapszámunkban is foglalkoztunk: mindössze három képviselő támogatta a válságkezelésre alkalmatlan tervezetet – módosított változata nem lett bemutatva. Szó esett viszont a kórház fűtési rendszerének korszerűsítéséről, tervek vetődtek fel a Sóderossal kapcsolatban, és az ülés végén a főellenőrnő beterjesztett egy anyagot, melyben az általa végzett vizsgálatok eredményeit ismertette: több potenciális törvénysértés is napvilágra került.  

A város oldalán is elérhető információk átvizsgálása után, kiderült: a lehetséges törvénysértések a város által elmúlt években jegyzett beruházásokkal állnak kapcsolatban. Az egész ügy azzal kezdődött, hogy a képviselői testület a következő jelenségre lett figyelmes: a különböző projektekre szánt források minduntalan és gyakorta nyomós indok nélkül növekednek – végül az eredetileg rászánt összegnél sokkal több került elköltésre. Mivel homályos válaszok érkeztek a város vezetésének részéről, a képviselői testület a főellenőrhöz fordult.  

Itt érdemes megjegyezni, hogy a főellenőr a városházától független személy, nincs alárendelve a vezetőségnek, a képviselő-testület választja és – ahogy jelen helyzetben is – utasíthatja átfogó vizsgálatok megkezdésére.  

A képviselők indítványozását követően lezajlott az utóbbi időszak nagyobb beruházásainak pénzügyi átvilágítása a teljes körű átláthatóság jegyében, amelynek egyébként közpénzek költése során alapvetésnek kéne lennie.  

A következő konkrét beruházások vizsgálata kapott kiemelt figyelmet: a Tabán utcai lakótelep egyik bérházának tetőszerkezeti rekonstrukciója, a rendbe hozott Város liget – City park – kerítésének kérdése, a városháza lépcsőjének rekonstrukciója, illetve a Janko Kráľ utcai lakótelep belterének felújítása.  

Az ellenőrzés eredményeinek leirata arra enged következtetni, hogy több törvény is meg lett sértve a vizsgált beruházások kapcsán. Esetenként elmaradt például a közbeszerzési törvény maradéktalan betartása, kötelező jellegű dokumentumok hiányoznak, melyek garantálnák a közpénz elköltésének visszakövethető és transzparens mivoltát. Hiányosság még az adásvételi jogszabályok és előírások be nem tartása is, illetve számos szakmai mulasztás.  

Azt természetesen nem szabad elfeledni, hogy az ellenőrzés során tévedhetett a főellenőr is, noha alacsony rá az esély, továbbá azt sem, hogy a feltárt törvénysértésekre a város részéről érkezhet olyan magyarázat, ami korrigálja vagy enyhíti a vélt vagy valós mulasztást. Utóbbi egyelőre várat magára, noha már fél évnél is több idő telt el azóta, hogy a potenciális törvénysértések ügyében első ízben figyelmeztetve lett a vezetőség.  

A vizsgálatai eredmények beterjesztésének pillanata megtekinthető az ülésről készült nyilvános videófelvételen, 1 óra 50 percnél szólal fel a főellenőrnő. Közvetlenül utána Zachar Pál városi képviselő kérdést intéz a törvénysértések ügyével kapcsolatban. Érdekes megvárni a város válaszát is, mely nem nevezhető érdemi reakciónak a vészjósló eredményekre, inkább hangzik kifogásnak: időhiány miatt nem sikerült rendezni a szóban forgó problémákat, de az is lehet, hogy véletlenül feledkeztek meg róla. Az viszont elméletileg biztató is lehet, hogy a válaszadó hozzátette: igyekeznek mielőbb pótolni a hiányosságokat.  

Štefan Gregor, Ipolyság polgármestere (forrás: sahy.sk)

A REflex24.sk megkeresésére Štefan Gregor polgármester terjedelmesen reagált, ám a lényegi válasz helyett elsősorban a városvezetés aktuális problémáit, ügyeit ecsetelte, kiemelve, hogy a beruházások esetében a végeredmény a fontos. Városunk vezetője a következőkre is felhívta a figyelmet: 

„Sokszor kifogásolják, hogy nem tartjuk be a jogszabályokat az adminisztráció terén. Fontos azonban megjegyezni, hogy a közpénzek lehívásának céljait és a számlázás jogosultságát sosem kérdőjelezték meg.” 

A fenti kijelentés utolsó mondatát érdemes a 2020. december 15-i ülésanyag vonatkozó részeinek tükrében mérlegelni, a 13-as pont a főellenőrnő decemberi vizsgálatának eredménye – 2020 során augusztusban, októberben és decemberben vizsgálódott –, ahol a beruházások számlázásánál és kifizetésénél a következőket írja:  

„A város azzal, hogy 2019. 12. 23-án megtérítette a 45.079 euró összegű számlát, melyre a számlázás  időpontjában nem állt rendelkezésre megfelelő ellenérték. nem a  523/2004 számú, a költségvetést szabályozó közigazgatási törvény  § 31 . 1. bek. g.) pontja alapján járt el, ezzel megszegte a pénzügyi fegyelmet, méghozzá a közpénzekből való jogalap nélküli meggazdagodás lehetővé tételével.”   

„a megbízó a végleges számlát átvételi eljárás nélkül egyenlítette ki
. 

Eredeti szlovák nyelvű szöveg:


„mesto úhradou faktúry dňa 23.12.2019 na sumu 45.079,92 Eur, za ktorú nebolo v čase fakturácie adekvátne protiplnenie, nepostupovalo v súlade s § 31 ods. 1 písm. g.) zákona č, 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, porušilo finančnú disciplínu a to umožnením bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov.” 

„objednávateľ uhradil konečnú faktúru bez preberacieho konania” 

Az első idézet alapján a város olyan kiszámlázott munkáért fizetett, ami a valóságban el sem lett végezve, a második esetben pedig kifizette a város a számlát anélkül, hogy átvette volna a teljesítést. Olybá tűnik, a közpénzek lehívásának céljai és a számlázás jogosultsága mégiscsak meg lett kérdőjelezve.  

Arra a kérdésre, hogy milyen következményekkel járhat, ha mégsem sikerül időben kiköszörülni a csorbát és járási vagy országos szinten is szemet szúrnak a mulasztások, választ kaphatnak olvasóink a Podcast24 hamarosan megjelenő adásából, melyben Zachar Pál segítségével nem csak a törvénysértések ügyének ásunk a mélyére, de elemezzük a január 28-i ülés főbb pontjait is.   

Címkék: , , , ,

Hozzászólok
Olvasta már?
2021.02.25.

Életem egy szép regény: főiskola (VII. rész)

Havilapunk szeptemberi számában részleteket közöltünk egy páratlan személlyel, Dulai Ferenc nyugdíjas tanárral készült beszélgetésből. Az interjú teljes szövegét…

2021.03.01.

Az egykori borüzem helyén bővülhet az ipari park Zselízen

Lebontották Zselízen az egykori borüzem romjait, aminek helyén az ipari park bővítését tervezi a területet megvásárló és rendező…

2021.03.01.

RE-NEWAL: Megosztott szolgáltatások létesítése az Alsó-Ipoly völgyében

A projekt fő célkitűzése olyan megosztott szolgáltatások létrehozása, amelyek az Alsó-Ipoly völgyében jelenleg is meglévő, illetve a RE-START…

2021.02.27.

Kezdhetünk egy újabb évadot?

Azt megállapítani, hogy 2020 nem feltétlenül volt az esküvők éve, nem nehéz – 2020 nagyjából semmilyen társasági esemény…

Iratkozzon fel hírlevelünkreés küldjük az aktuális REflex lapszámot.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Kérem várjon...

Köszönjük a feliratkozást!

Ipolyság Szlovákia
Legolvasottabb